"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘Keynes’

Vi har uppdragit åt Riksbanken vadå för något?

I en debattartikel i dagens SvD sparkar P J Anders Linder in den allra öppnaste av dörrar. Den om hur skolbetygen har allt mindre att göra med elevernas studieresultat. Jag har inga invändningar. Dörren behöver sannerligen sparkas in. Men jag satte frukostkaffet i halsen när jag kom till liknelsen med monetär inflation:

Vi har lärt oss att avsky den gamla vanliga inflationen och uppdragit åt Riksbanken att hålla den i schack

Grblghghgh… är karlen seriös? På den korta utsagan lyckas Linder få in tre feta fel:

  1. “Vi” har inte alls lärt oss avsky inflationen. Tvärtom älskas och skyddas den. Inflationen låter oss lura oss själva att vi varje år får löneförhöjning. Bedrägeriet är tydligen helt omöjligt att genomskåda. Kanske för att det sker helt öppet och ingen tänker på att titta efter just där.
  2. “Vi” har heller inte uppdragit åt Riksbanken någonting. Vi, folket, står för en väldigt brokig uppdragsbeskrivning till  Riksbanken; Allt från att, som jag, tycka att institutionen och dess verksamhet borde vara förbjuden i lag till de som tycker att de borde välja mycket noggrannare vilka gubbar och gummor som “pryder” sedlarna. “Vi” kan här bara referera till Linder själv, regeringen och det nät av storbanker och finansiella instutioner som tjänar på Riksbankens förfalskningsverksamhet.
  3. Uppdraget som dessa “vi” givit Riksbanken är ingalunda att de skall hålla inflationen i schack. Kom igen nu! Linder, ljuger du för oss eller tror du verkligen själv på det? Om de skall hålla inflationen i schack finns det mycket enkla medel för att göra så; Sluta trycka nya pengar! Ett barn förstår kopplingen mellan att öka den monetära basen och priser på varor och tjänster. Det krävs lite (betoning på lite) mer tankeverksamhet än vi kan kräva från ett barn att förstå att inflationen inte smetas jämt ut över vare sig tid eller utbudet av varor och tjänster. Men att inte se kopplingen alls kräver en blockerad tankeprocess. Ta en titt på de svenska penningmängdens utveckling under de senaste drygt hundra åren (där den börjar visa tendenser på att öka är där Riksbanken får ansvar för att “hålla inflationen i schack”).

    Pengar

    Om det här är inflation hållen i schack är P J Anders Linder Sveriges skarpaste hjärna.

P J Anders Linder fortsätter:

Vi vet att det blir ett elände när penningvärdet gröps ur och det kastas i grus i marknadsekonomins signalsystem

Om “vi” verkligen visste detta skulle “vi” knappast ha Riksbanken i dess nuvarande form. Att kasta grus i marknadsekonomins signalsystem är ju dess huvudsakliga funktion. Dels genom att gröpa ur penningvärdet, dels genom att kontrollera det viktigaste priset av alla, det på pengar (räntan).

Nonsense sure to come

How long before the idiots start talking about how the tragedy in Japan is good for economic growth? My bet: not long.

The End of Liberty is here!

My Gmail inbox just got hot by this!

‘End of Liberty’ is now out. This is the most important film you will ever see. Please spread the word about ‘End of Liberty’ to everybody you know on this Halloween day.

To watch ‘End of Liberty’ immediately, please go to our video page at: http://inflation.us/videos.html This movie was made possible by all of the thousands of warning signs that were submitted to us by thousands of NIA members.

It is very important for millions of Americans to see this movie. It is the only way we can prevent America from seeing a complete societal collapse!

Of course, I’m showing it here too. =)

End of Liberty to be released Halloween night!

Just got this in my Gmail:

NIA is pleased to announce that ‘End of Liberty’ will be released on Halloween night. It wasn’t our original intention to release the movie on Halloween. We just happened to finish all of the final touches today and Halloween is the earliest day we can get the movie out.

‘End of Liberty’ is NIA’s largest project in history. The movie is 1 hour and 14 minutes long. NIA spent over 12 hours per day for 2 and 1/2 months straight producing it. ‘End of Liberty’ was made possible by thousands of NIA members who submitted their warning signs as to why a U.S. societal collapse is ahead.

The Federal Reserve is getting ready to meet next week and announce massive quantitative easing. On July 19th, with everybody in the mainstream media talking about the threat of deflation, NIA said, “this is the calm before the storm…the Federal Reserve is quietly getting ready to implement ‘The Mother of All Quantitative Easing’.”

NIA has consistently been at the forefront of all major economic trends. In all three of NIA’s previous documentaries, we strongly urged Americans to invest in gold, silver, and agricultural commodities. These three assets have by far outperformed all other asset classes in recent months. NIA’s latest two stock suggestions each gained at their highs by 111% and NIA’s silver call option suggestion from earlier this year gained by 378%.

NIA members are prospering while the rest of America is going broke. The most important thing that you can do to help your fellow American friends and family members is to spread the word about ‘End of Liberty’ after the movie is released Sunday night. Our last documentary ‘Meltup’ has now surpassed 857,000 views, but it is important for millions of Americans to watch ‘End of Liberty’.

It might be too late to prevent hyperinflation, but if we can get millions of Americans to watch ‘End of Liberty’, we might be able to prevent a complete collapse of American society.

It doesn’t matter who wins next week’s elections. Even if the Republicans regain some power there is no chance of the government cutting spending in a way that balances the budget and prevents hyperinflation. In fact, a Republican victory next week increases the chances of Obama being reelected in 2012.

Our only hope for our nation to survive is to educate enough Americans to the truth so that come 2012, we can elect a true Libertarian candidate like Ron Paul as President.

There is still time for your friends and family members to be the first to see ‘End of Liberty’ along with you. Please tell them to become a member of NIA for free right away at: http://inflation.us

The long wait is over. Halloween night! That’s soon! Let’s watch that trailer a few times to warm ourselves up:

Viva la revolutión!

De (socialistiska) revolutionära strömningarna på 60-70-talen tog ofta hjälp av musik och lyrik för att framföra budskap och elda upp känslorna hos anhängarna. Jag vet inte om det är nytt, men på senare år har även frihetens förkämpar börja ta till sig detta självklara instrument. Som rap-duellen mellan Hayek och Keynes – Fear the Boom and the Bust.

Idag råkade jag snubbla över en demo av “End the Fed” av James Cobb. YouTube är bara helt fantastiskt. Tur att socialisterna inte hade tillgång till det när det begav sig!

Det är verkligen dags att världen får upp ögonen för vad centralbanks-monstren gör möjligt. Och vad de stänger för möjligheter.

Hyperinflation på väg

Organisationen “National Inflation Association” (NIA) har länge pekat på att systemet med artificiellt låga räntor, växande statsbudget och statsskuld inte kommer att hålla i längden. Eftersom mycket av utvecklingen går exakt längs de linjer de har ritat upp tror jag fler och fler börjar inse att det ligger något i det NIA säger.

Nu har de producerat ytterligare en film. Meltup. De som har lån, besparingar eller pensioner att oroa sig över bör se den filmen. Avsnittet om hur de amerikanska storbankerna, med JP Morgan i spetsen, håller silverpriset nere genom att mörka sin brist på silver är extra intressant ur ett rent överlevarperspektiv.

Filmtajm!

Behöver du mer om hyperinflation för att ta ställning om du ska försäkra dig med guld och silver? Här finns mer film på ämnet: http://dprogram.net/2010/05/14/film-meltup-from-the-national-inflation-association/

Måste bara bädda in filmen The Dollar Bubble också:

There will be two social classes in America in the future; Those who sell their dollars today to buy gold and silver. And those who buy in to the false hope of an economic recovery.

(Gästinlägg från den galna ekonomen, del I)

Jag rekommenderar starkt denna 1.5 timme med bl.a. Nourel Roubini och ingen annan än Bo Lundgren. Gillar inte personligen Roubini, men han verkar relativt påläst (ingen österrikare dock, om vi säger så).

Notera hur slutsatsen de egentligen kommer fram till (utan att säga det) är att euron och eurozonen såsom den ser ut nu inte fungerar överhuvudtaget, men att de desperat vill ha kvar sitt monetära experiment. Jag tycker vidare det är mycket intressant att de anser att vad “systemet”, d.v.s. politiker och stater vill är överordnat vad befolkningen vill, för befolkningen är dum och “väljer fel”. Den överspenderande staten måste få backa på sina löften, för annars kommer medborgarna kräva att den uppfyller sina löften, och då konkursar den. Ungefär.

Jag tror på fullaste allvar att ekonomin i Europa på sikt skulle vara bättre om vi såg ett antal statskonkurser, förutsatt att det inte trycks pengar för att rädda alla. Problemet är att det politiska modet för att förklara för europas samlade befolkning att det saknas några skviljoner för att statliga bidrag och pensioner skall kunna betalas ut kommande decennier är omöjligt att uppbåda. Resultatet kommer bli en ekonomi som är “sluggish” i ett decennium (tror jag, iaf).

Värt att påpeka är också att när Roubini påstår att Tyskland har tjänat på att övriga euroländer inte har kunnat devalvera efter de gick med i Eurozonen så påstår han implicit att tyskland har tjänat på att hålla upp euron medan alla andra drar ned den. Jag tror att den fördel tyska näringslivet har fått av detta har mindre att göra med relativa valutakurser, utan det faktum att valutakurserna har legat stilla och inte rört på sig. Kort sagt – hade alla använt guld hade vi fått exakt samma resultat, med skillnaden att alla centralbanker i hela europa hade successivt varit tvungna att skicka mer och mer av sitt guld till Tyskland, eftersom Tyskland driver majoriteten av ekonomin.

Förslaget om att Tyskland, Slovenien och Finland skall lämna euron och skapa en “hard money euro” tycker jag är det vettigaste, men det kommer aldrig hända, dessvärre.

But dad, Sweden is free!

My 10-year-old daughter and I started to talk about philosophy. It’s what she currently say is what she want’s to do when she grows up. I told her that I think she has what it takes to contribute to that field and that she probably also would make a great logician. She asked about what logicians do and via Russel’s Paradox (hers and my favorite) we came quite naturally to speak about ancient Greece. They had been talking about Greek thinkers in school, she said. Then she asked something surprising:

Daughter: Does Greece still have a leading edge in philosphy?

I couldn’t help thinking about how Greece is the G in PIGS and how those countries probably all will collapse, maybe with Greece first.

Me: No, …  that was a very long time ago. … Then again, … yes, maybe, since they have these heroes in their past maybe they keep getting inspired and maybe Greece is still producing great philosophers.

Daughter: Producing! That can’t be the right word.

Me: Well, … foster then? What’s wrong with it producing, anyway?

Daughter: Foster is better … Producing sounds like in a factory.

Me: Yeah, don’t you think countries and regions are a lot like factories, producing food, cars, toys and also philosophers?

Daughter: Not quite, you know, it’s the people who choose what they want to become, not the factory.

That’s my girl! She realizes something Keynes didn’t want to acknowledge. Human Action. Individuals making choices.

Me: That’s only in a truly free society though.

Daughter: What? People can choose freely what to become in Sweden!

Me: Can they?

Daughter: Definitely.

Me: I don’t agree. Think about your piano teacher for instance. She obviously loves her job. Loves teaching new generations how to sing and play piano and such.

Daughter: Exactly. She became what she wanted to be.

Me: But maybe she would rather have  liked to be a free entrepreneur in her field?

Daughter: Couldn’t she?

Me: She could probably not afford it.

Daughter: Why not?

Me: Because she would have to charge a lot more per pupil than we pay for your lessons to make a living from it. She wouldn’t get many pupils since parents like us can’t afford it because most of our money is forced away from us by the government. The same government that runs the music school using some of our money. Even if we could afford it there’s still the choice of paying much less for your lessons using the public option. Do you see how the government has destroyed the market for free entrepreneurship in this area?

Daughter: I think so … But why do you say that the government forces our money from us?

Me: Because that’s what they do. It’s like gangsters robbing you on the street. Those you give what you have lest they kill you or beat you up. The government is saying something like “Give us your money or we will make your life a living hell!”.

Daughter: They wouldn’t use foul language like that!

Me: Right, they wouldn’t, but that is what they mean, isn’t it? If I don’t pay my taxes they claim it and send people here that takes our things away and sell them. And then I would probably have to go to jail too.

Daughter: Yes, I see your point.

Me: Even if your piano teacher didn’t want to be a free entrepeneur, maybe she would still want to become rich from her talents and good hand with you kids?

Daughter: Couldn’t she?

Me: Not with the salary the government pays her.

Daughter: She gets a low salery?

Me: Yes.

Daughter: Maybe you can’t choose freely what you want to be…

Me: In this case it’s the effect of government adding unjust competition on the market for piano lessons. But it’s worse in basic education, because there we have a government monopoly.

Daughter: No, it’s not a monopoly, dad. I go to a “friskola”.

I don’t know how to translate “friskola”. It’s private corporations that  run schools with taxpayer money. All schools, “private” or public, get the same amount of taxpayer money per pupil. Entrepreneurs that can run the school for less than they get from the government pockets the difference. (So far, if the Social Democrats wins this years election they might forbid these school entrepreneurs to make a profit.)

Me: Yes, but your school gets payed with taxpayer money, just like a public school.

Daughter: Is that so? But why does anyone want to run a school like that?

Me: Because they like running schools and there’s money to make from it.

Daughter: How could it be money in it? I thought the school system was starved?

Me: Oh, there’s lots of money to make for the right entrepreneur! You see, your school gets exactly the same amount of money per pupil as public schools do.

Daughter: I don’t quite follow.

Me: But, don’t you know that when the government runs things it does so with great inefficiency? In fact government is the worst operator of any business. That means that even a mediocre entrepreneur can make money simply by running the school more efficiently. And truly skilled entrepreneurs can get really rich.

Daughter: I see … so, the government is bad at running schools and that makes it a good affair for private businessmen?

Me: Spot on. … So do you agree?

Daughter: Agree with what?

Me: That only in a truly free society people can choose what they want to become?

Daughter: Not fully. I don’t get it. Sweden is free!

Me: Is it? Is it freedom that the government forces us to give them our money?

Daughter: No, that’s not free. But they don’t force much from us, do they?

Me: Well, in Sweden we pay the highest taxes in the entire world.

(Yeah, possibly with the exception of North Korea, Cuba and the like, but I didn’t want to complicate the picture further.)

Daughter: We do??? … ummm … So what’s a free society then?

Me: To me it’s a society where government stays out of the way. … Everything is based on free will and exchange. … In a good trade there are two winners. Mutual benefit is the key. … Everywhere the government interferes a piece of freedom is the price. … So … a really tiny government is an important marquee of a free society.

Not a perfect answer, I know! But the question took me by surprise…

Daughter: Are there any truly free countries?

Me: No, but some are more free than others.

Daughter: Of course! Is Sweden one of the freest?

Me: Well, we have the highest taxes in the world, remember?

Daughter: And?

Me: Well, our government forces more money of us than governments in other countries. That means our government has lots resources and has grown really, really big. Huge even. There’s not many activities we can participate in without the government interfering in one way or the other. Lot’s of freedom-pieces payed. Thus; not free. Not by a long shot. But, yes, we have free speech and freedom of press and many other key elements of freedom so we’re not the least free country in the world either.

Daughter: I see …

Me: Remember, this is all as I see it. If you start checking these things up, you’ll find that most people see it differently. Many agree that schools and other institutions run by the government are in bad shape, but they somehow blame it on greedy businessmen. Or something. … Then, of course, there is the odd public school that is run well. It’s very much about what people run it. … What you must do is think hard and much about these things. Investigate them and form your own view. Don’t just swallow the views that “everyone” has. And certainly don’t take my word for it in matters like these, I’m very strongly opinionated here. Ask around. Read. Think. Think a lot.

Daughter: Maybe I will.

Can’t blame her! She’s a kid. Tons of more fun things to care about than if a bloaty government is a good or a bad thing.

End of transcript. I’ve shortened it some and might have gotten some details a bit wrong … But most of it is correct, I’m sure, because the session stuck to my mind in a peculiar way. Yeah, maybe some of it was lost in translation too. English is a struggle!

I’m not sure if I did the right thing talking this openly to her about my views? She tells me she feels free and I tell her she’s a serf… Parental fail? Then again, we have this agreement, my daughter and I, that we should be open and honest with each other. She was in that want-to-be-taken-seriously mode and would have sensed if I was dishonest or avoiding something vital. Besides, I must prepare her for her fight to break the Swedish serfdom. For when I’m not around to fight it for her. =)

Further reading:

Introspective:

Boktips: Den österrikiska skolan

Jag råkade surfa in på bok.nu och hittade boken Den österrikiska skolan, av Johan Hakelius. Jag har inte läst den själv, än, men visst ska jag göra det! Beskrivningen är oemotståndlig:

För sextio år sedan tyngdes världsekonomin av en djup och långvarig depression. Nationalekonomerna sökte efter förklaringar till krisen och lösningar på de ekonomiska problem som tycktes hota de västliga ekonomiernas fortlevnad. Länge stod kampen mellan två personer: John Maynard Keynes och F A Hayek. Hayek hade ensam förutspått den kommande krisen, men då Keynes publicerade sin Allmänna teori 1936 tycktes striden avgjord. Hayek och den österrikiska skolan föll i glömska. I dag upplever den österrikiska skolan en renässans. Begrepp som dynamik, förväntningar, entreprenörskap och konkurrens har en naturlig plats i den österrikiska teorin, men har visat sig vara svåra att integrera i den strikt neoklassiska analysen. Den österrikiska skolan redogör för huvuddragen i österrikisk nationalekonomisk teori, från dess filosofiska grund till dess syn på konjunkturcykeln och inflationen. Framstående ekonomer som Carl Menger, Ludwig von Mises, F A Hayek, Israel Kirzner och Ludwig Lachmann kommer tll tals i fylliga citat. Fram träder en ekonomisk teori som lyfter fram det genuint mänskliga och kreativa i den ekonomiska processen. Den österrikiska skolan är väl lämpad för studenter i nationalekonomi och innehåller utförliga litteraturhänvisningar ch förslag till uppsatsämnen, men kräver inga omfattande förkunskaper.

“Länge stod kampen mellan John Maynard Keynes och F A Hayek” … Ja, och där står den än! Se även Keynes vs Hayek.

230 000 byråkrater, toppen!

En av de sämre idéerna som George W Bush genomförde under sin tid som president var Department of Homeland Security. Han bemannade det med över hundra tusen byråkrater. President Obama är en av världens få riktigt stora beundrare av George Bush och han är extra förtjust i just detta departement. Han tycker dock det är futtigt med bara hundra tusen byråkrater när man kan ha tvåhundra tusen byråkrater där. Två är ju dubbelt så mycket som en och alltså dubbelt så bra!

Obama tror dessutom på det där som John Maynard Keynes lärde ut om att staten kan spendera landet till rikedom. 43 miljarder dollar är DHC:s budget under 2010, och den kommer inte skydda amerikanerna ett dugg. Men det är väl å andra sidan inte meningen.

Ron Paul har en del att säga om just DHC:

Tag Cloud

%d bloggers like this: