"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Öppenhet

Genomskinlighet är ett nyckelbegrepp på vägen mot frihet. En fri människa måste ha en ärlig chans att veta vilka val hon kan göra. I ett samhälle som det svenska är saker fullkomligt genomreglerade och svårgenomträngliga. Det gäller inte enbart för oss medborgare. Också våra makthavare har svårt att förutse effekterna av sina många regleringar. Ofta är det något de gör med flit. Bakom dimridåer av Orwellskt nyspråk låter de påskina att de vill vårt bästa, när det egentligen alltid är sitt eget bästa de har för ögonen. Och när de upplevda negativa effekterna av en reglering blir för besvärliga för makten är deras svar alltid fler regleringar, aldrig färre.

Det är mot färre regleringar vi måste röra oss. Helst noll och inga. I ett sådant samhälle råder alltid maximal öppenhet. Ingen snårskog av regleringar hindrar oss från att förutse följden av våra handlingar. Öppenhetens och frihetens filosofi innebär att när våra val påverkar andra människor är alltid deras önskemål också tillgodosedda. Ingen kan tvinga andra att göra saker mot deras vilja. Vem behöver regleringar då? Vad skulle politiker ha att göra i ett fritt samhälle? Ingenting! Nirvana.

Öppenhet leder också till mycket snabbare utveckling och framsteg. Det finns mycket skrivet om detta samband. Bland det vackraste är följande blogginlägg som på ett öppet och genomskinligt sätt berättar om hur Google letar efter sin definition av öppenhet. Läs! Här ett smakprov:

Open systems have the potential to spawn industries. They harness the intellect of the general population and spur businesses to compete, innovate, and win based on the merits of their products and not just the brilliance of their business tactics.

Begrunda kontrasten mot när regleringshyllaren Peter Wolodarski försöker svartmåla företaget:

Problemet är att Google i takt med sin svindlande framväxt utvecklat en ohälsosam maktställning.

Om några dagar kommer vi nog att få läsa om hur Peter Wolodarski tycker det här problemet med konkurrens- och livskraftiga företag ska regleras bort.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: