"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘Jämtin’

Ofria friskolor, kan det va nåt det?

Får skattepengar gå till kapitalister? Det gör det ju hela tiden. Men för Carin Jämtin får det inte vara så, åtminstone inte om det är för synligt. Speciellt skattepengar för “välfärd” skall hållas borta från kapitalister. Och det är politiker som skall ordna den biffen:

Detta ser jag som en av politikens viktigaste uppgifter: att förvalta våra gemensamma resurser till allas bästa.

Själv tycker jag det är var och ens viktigaste uppgift att förvalta sina resurser på bästa sätt. Carin Jämtin skall ha så lite som möjligt av våra resurser att förvalta. För hon är en planekonom och kommer vara den allra bästa på att slösa bort dem.

Klarspråk från Carin Jämtin:

Låt mig vara mycket tydlig: Dagens problem är inte själva valfriheten eller de fristående aktörerna – tvärtom. Problemet ligger i det system vi politiker har skapat.

Min kursivering. Faktum är att just den dängan skulle jag kunna använda som en slogan för den här bloggen. Man skulle tro att jag och Carin Jämtin är överens. Hon skriver i samma debattartikel:

Jag tror på valfrihet inom välfärden. Jag är benhårt övertygad om att möjligheten att välja skola, hemtjänst eller gruppboende har gjort vardagen bättre både för dem som väljer, och för dem som inte väljer. Men det är möjligheten för medborgaren att välja och välja bort som leder till bättre verksamhet – inte vinstintresse eller driftsform

Sådana här politiker är farligare än andra. De som uttrycker den goda viljan, men är beredd att offra vår frihet för att uppnå den politiskt. För självklart är det ett felslut. Självklart är det vinstintresset som lockat skickliga entreprenörer till skolmarknaden och som gjort att det nu finns mer valfrihet. Att de kan göra så god vinst och ändå vara lockande alternativ visar ju på hur sopiga kommunpolitiker och byråkrater är på att driva skolverksamhet. De har drivit upp kostnaderna och ned kvaliteten i proportion.

Pappers-DN skriver idag en “undersökande” artikel om hur privatskolekoncernerna använder vinstpengarna till att expandera. Huva ligen! Och inte bara det. Expandera utomlands! Ve och fasa. (Även på DN.se nu.)

Jag tror vi får bestämma oss. Vill vi ha valfrihet i skolan måste vi tillåta marknadens aktörer att sköta om saken. Och kommunerna borde förbjudas att driva konkurrerande verksamhet. Man kan inte, som Jämtin tycks tro, be entreprenörer att ta risker och ösa in sitt kunnande och engagemang samtidigt som man rycker bort det som är deras drivkraft. Det säger väl sig självt?

Fler artiklar om Jämtins utspel: DN: Jämtins villfarelse, Kjell Olof Fält: Friskolornas vinster utarmar inte skolan, SvD Ledare om exporten

Tag Cloud

%d bloggers like this: