"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Rapduell om konjukturcykeln

Nu är det biodags igen. Denna gång något så upplyftande som en duell i rap mellan Keynes och Hayek. Först lite bakgrund:

Världens regeringar prenumererar på ekonomiskt tänk signerat John Maynard Keynes. Han kallade den för General Theory. Det som gör den så poppis bland politiker är att Keynes gör gällande att ekonomin går att styra och planera. Keynes fokuserar på makro-perspektivet och aggregat som total BNP, arbetslöshet och liknande.

Mot Keynes allmänna teori står teorin om konjukturcykeln från den österikiska ekonomiska skolan. Denna skola hävdar att aggregaten leder fel eftersom de döljer människornas handlingar som ligger bakom. Enligt den österrikiska skolan går det inte att ta reda på någonting om den ekonomiska verkligheten genom att använda modeller. Därmed går ekonomin inte heller att styra eller planera på ett stabilt sätt. Alla försök att reglera och planera ekonomin leder till konjuktursvängningar. Denna teori om konjukturcykeln utvecklades främst av Ludwig von Mises och förfinades av F. A. Hayek. Teorin och den österikiska ekonomiska skolan är synnerligen opoppis bland politiker eftersom den gör stora delar av det de går till val på fullkomligt onödigt (i allra bästa fall).

Nu börjar filmen – Fear the Boom and the Bust. Du har väl stängt av mobilen?

Filmen är producerad av econstories.tv där du också kan hitta mer material, som hela texten och du kan ladda ner musiken gratis. (Den går på repeat i min iPhone varje dag.)

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: