"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘FED’

The End of Liberty is here!

My Gmail inbox just got hot by this!

‘End of Liberty’ is now out. This is the most important film you will ever see. Please spread the word about ‘End of Liberty’ to everybody you know on this Halloween day.

To watch ‘End of Liberty’ immediately, please go to our video page at: http://inflation.us/videos.html This movie was made possible by all of the thousands of warning signs that were submitted to us by thousands of NIA members.

It is very important for millions of Americans to see this movie. It is the only way we can prevent America from seeing a complete societal collapse!

Of course, I’m showing it here too. =)

End of Liberty to be released Halloween night!

Just got this in my Gmail:

NIA is pleased to announce that ‘End of Liberty’ will be released on Halloween night. It wasn’t our original intention to release the movie on Halloween. We just happened to finish all of the final touches today and Halloween is the earliest day we can get the movie out.

‘End of Liberty’ is NIA’s largest project in history. The movie is 1 hour and 14 minutes long. NIA spent over 12 hours per day for 2 and 1/2 months straight producing it. ‘End of Liberty’ was made possible by thousands of NIA members who submitted their warning signs as to why a U.S. societal collapse is ahead.

The Federal Reserve is getting ready to meet next week and announce massive quantitative easing. On July 19th, with everybody in the mainstream media talking about the threat of deflation, NIA said, “this is the calm before the storm…the Federal Reserve is quietly getting ready to implement ‘The Mother of All Quantitative Easing’.”

NIA has consistently been at the forefront of all major economic trends. In all three of NIA’s previous documentaries, we strongly urged Americans to invest in gold, silver, and agricultural commodities. These three assets have by far outperformed all other asset classes in recent months. NIA’s latest two stock suggestions each gained at their highs by 111% and NIA’s silver call option suggestion from earlier this year gained by 378%.

NIA members are prospering while the rest of America is going broke. The most important thing that you can do to help your fellow American friends and family members is to spread the word about ‘End of Liberty’ after the movie is released Sunday night. Our last documentary ‘Meltup’ has now surpassed 857,000 views, but it is important for millions of Americans to watch ‘End of Liberty’.

It might be too late to prevent hyperinflation, but if we can get millions of Americans to watch ‘End of Liberty’, we might be able to prevent a complete collapse of American society.

It doesn’t matter who wins next week’s elections. Even if the Republicans regain some power there is no chance of the government cutting spending in a way that balances the budget and prevents hyperinflation. In fact, a Republican victory next week increases the chances of Obama being reelected in 2012.

Our only hope for our nation to survive is to educate enough Americans to the truth so that come 2012, we can elect a true Libertarian candidate like Ron Paul as President.

There is still time for your friends and family members to be the first to see ‘End of Liberty’ along with you. Please tell them to become a member of NIA for free right away at: http://inflation.us

The long wait is over. Halloween night! That’s soon! Let’s watch that trailer a few times to warm ourselves up:

Viva la revolutión!

De (socialistiska) revolutionära strömningarna på 60-70-talen tog ofta hjälp av musik och lyrik för att framföra budskap och elda upp känslorna hos anhängarna. Jag vet inte om det är nytt, men på senare år har även frihetens förkämpar börja ta till sig detta självklara instrument. Som rap-duellen mellan Hayek och Keynes – Fear the Boom and the Bust.

Idag råkade jag snubbla över en demo av “End the Fed” av James Cobb. YouTube är bara helt fantastiskt. Tur att socialisterna inte hade tillgång till det när det begav sig!

Det är verkligen dags att världen får upp ögonen för vad centralbanks-monstren gör möjligt. Och vad de stänger för möjligheter.

Hyperinflation på väg

Organisationen “National Inflation Association” (NIA) har länge pekat på att systemet med artificiellt låga räntor, växande statsbudget och statsskuld inte kommer att hålla i längden. Eftersom mycket av utvecklingen går exakt längs de linjer de har ritat upp tror jag fler och fler börjar inse att det ligger något i det NIA säger.

Nu har de producerat ytterligare en film. Meltup. De som har lån, besparingar eller pensioner att oroa sig över bör se den filmen. Avsnittet om hur de amerikanska storbankerna, med JP Morgan i spetsen, håller silverpriset nere genom att mörka sin brist på silver är extra intressant ur ett rent överlevarperspektiv.

Filmtajm!

Behöver du mer om hyperinflation för att ta ställning om du ska försäkra dig med guld och silver? Här finns mer film på ämnet: http://dprogram.net/2010/05/14/film-meltup-from-the-national-inflation-association/

Måste bara bädda in filmen The Dollar Bubble också:

There will be two social classes in America in the future; Those who sell their dollars today to buy gold and silver. And those who buy in to the false hope of an economic recovery.

Obama is pro Free-Market?

The Barack Obama

Pondering: How to best fuck the free market up?

Yeah, right! Reading the Bloomberg.com article, Obama Says He’s ‘Fierce’ Free-Market Advocate, Rejects Critics, is weird! To say the least. Obama:

The irony is, is that on the left we are perceived as being in the pockets of big business; and then on the business side, we are perceived as being anti-business

Give me a break! There’s no irony there, Mr President. The thing is that you are in the pockets of big business. And that, Mr President, is anti-business. Obama again:

You would be hard-pressed to identify a piece of legislation that we have proposed out there that, net, is not good for businesses

WTF?LOL! How about bailing out AIG to save your friends at Goldman Sachs? How about nationalizing GM? How about nationalizing all those other big business actors? How about pouring out $800 billion of tax payer money in “stimulus” to various projects run by your friends and whoever helped you run for office? How about making sure that Keynesian maniac, Ben Bernanke, keeps the money printing press on the after burner? How about the tons of regulations your are adding to the financial industry? Fact is, Mr President, that you would be hard press to identify a single piece o legislation that you have proposed that is good for business. Fact is, Mr President, that you’re a fierce advocate of something, for sure, but, whatever it is, it isn’t free market. You know, the key word there is free. Check it up in a dictionary.

Alan Greenspan also said he was pro free market. (Actually there’s evidence suggesting that he once was, but power corrupts…)

Vad drömmer vi om?

Niklas Ekdal reflekterar idag över vad 00-talet innebar för den amerikanska drömmen. Där Reason TV är tvärsäkra på att “The Noughties” är det värsta decenniet någonsin vill Ekdal ranka det i nivå med depressionens 1930-tal och inbördeskrigets 1860-tal.

Det är ju sant som Ekdal skriver att arbetslösheten grasserar i USA nu:

Bara i december förlorade USA ytterligare 85 000 jobb, trots stimulanspaketet på 787 miljarder lånade dollar för att hålla hjulen snurrande.

Jag kursiverade “trots” eftersom det är ett väldigt intressant ordval. Vad sägs om “på grund av”? Det ligger närmare sanningen. Det är i alla fall på grund av tänkandet som ligger bakom monstruösa “stimulans”-åtgärder som dessa som världen går in i konjuktursvackor gång efter annan.

Att huspriserna slutade att ständigt gå upp är ett annat fenomen Niklas Ekdal och jag tycks betrakta helt olika. Jag kan inte se varför en korrigering av priser skulle vara negativt. Ja, det har fruktansvärda konsekvenser för många som gjorde felaktiga beslut och spekulerade i sitt boende när husbubblan var som värst uppblåst som en följd av politiska visioner och Federal Reserves idiotiska lågräntepolitik. Men det är fortfarande just där roten till det onda finns. Korrigeringen är bra! Det har inte korrigerats tillräckligt än eftersom FED och Obama-administrationen kämpar med näbbar och klor för att pumpa upp bubblan igen. Men var så säkra på att det kommer. I USA liksom här hemma i Sverige. De “gröna skott” som Niklas Ekdal och andra tycker sig se i ekonomin handlar snarare om att även en död anka studsar lite när den faller till marken.

Riktigt Kafka-aktigt känns det att läsa Ekdals kolumn när han noterar att:

Drömmen om kapitalismens eviga tillväxt slutade med finanskrasch.

Kapitalism handlar ingalunda om evig tillväxt. Det är planekonomiska inslag i signerade Keynes som gör det. Så är det någon dröm som gång på gång går i kras är det den Keynesiska drömmen om evig tillväxt.

Här då:

Det kan tyckas paradoxalt att USA sjunker djupare i kris och uppgivenhet, när de amerikanska idéerna samtidigt går segrande över världen. Frihet, tillväxt, konsumtion, demokrati, lika möjligheter, lag och rätt är nästan överallt positivt laddade värden.

Jag kursiverade slamkryparordet. Konsumtion är väl ingen amerikansk idé? Går man till nationens grundare och deras inspiratörer var de ju helt inriktade på produktion. Produktion och sparande är grundläggande för en fungerande ekonomi. Det visste Adam Smith. John Maynard Keynes fick dock det hela om bakfoten och trodde det var konsumtion och kredit som var grejen. Verkar ju bara funka sådär halvbra.

Jag gissar att det är i the Time som Ekdal hittat det mesta av inspirationen till sin kolumn. Närmare bestämt från artikeln Goodbye to the Decade from Hell. Synd att han verkar ha missat när Peter Schiff reder ut snömoset i A hell of a decade – to come.

För Peter Schiff har som vanligt rätt. Det är nu vi står inför att betala för konsumtions- och lånefesten på 00-talet. Jag rekommenderar att se och begrunda det där youtube-klippet (Peter Schiff was Right). Jag bäddar in det här så det blir lätt för er:

När vi ändå har filmvisning bäddar jag även in Reason TVs “Worst. Decade. Ever.”. Om man ser saker positivt så är det humoristiskt gjort och man kan skratta lite åt eländet:

inflation-nation.net

USA och de flesta andra länder i västvärlden, inklusive Sverige, håller räntorna konstgjort låga just nu genom att trycka pengar och låna ut dem till extremt låga räntor, ofta 0%. Vart leder det? En vink om riktningen kan man få om man ser efter vart det fört nationer tidigare. Som Bolivia, som Litauen, som Argentina, som Zimbabwe. Idag bloggar jag för att fästa er uppmärksamhet på en sajt som specialiserat sig på att upplysa om inflation: inflation-nation.net. Den är främst till för att informera amerikaner, men det skadar inte om vi svenskar informerar oss lite vi ockå.

Börja med att titta på Inflation Nation the Movie, här i tre delar:

Del 1 av 3:

Del 2 av 3:

Del 3 av 3:

Frågan för oss är vad allt det här betyder för oss svenskar?

Bernanke ägd

Peter Schiff hjälper Ben Bernanke att förstå enkla fakta:

Se även: Söndra och härska

New Formula – Mer reglering

I den finansiella krisen saknas det inte opinion som hävdar att krisen är marknadens fel. Det finns en insikt som delas av alla på hela skalan från regleringsivrare till frihetssträvare; Girighet blir vi inte av med. (André Assarsson påminner om Thomas Sowells jämförelse med gravitationen.) Vänner av reglering vill ändra i systemet så att girighet inte lönar sig. De inser inte att det är som att försöka trampa bort en bubbla på en plastmatta. Girigbukarna är experter på att utnyttja systemfel.

Krisen var naturligtvis regleringarnas fel. Lösningen är att avreglera. Ju färre lagar och förhållningsregler desto transparentare marknad. Transparens är alltid bra! Det blir ett mycket jämnare spel och marknaden kan mycket effektivare jämna ut toppar och dalar än någonsin politiker och byråkrater kan.

Gissa om jag blev glad när jag såg att DN på debattplats gett plats åt en artikel med rubriken ”Sverige bör gå i spetsen för ett nytt finansiellt system” av Gabriel Urwitz (del två). Hoppfullt (jag visste inget om Gabriel Urwitz innan) öppnade jag tidningen och började läsa. Besvikelsen infann sig omedelbart. Nytt finansiellt system betydde inte mer än det där ordet “Ny” som står på alla rengöringsprodukter. Nya Yes är lika bra som gamla (Nya) Yes, det vet väl de flesta. Tyvärr håller inte analogin hela vägen. Nya finansiella systemet är sämre än gamla finansiella systemet. Urwitz slår fast:

Viktigast är att bankers och andra finansinstitutioners risktagande regleras bättre än före den ekonomiska krisen.

OK, ser man halvfulla glas skulle man kunna tolka “regleras bättre” som “regleras mindre“, men glaset välts snabbt omkull:

Den svenska modellen … kan mycket väl fungera. Det måste i så fall till en större löpande koordinering av tillsynen mellan FI, RB och även Finansdepartementet (FD), där dessa tre organ tillsammans löpande måste göra en makroekonomisk bedömning av riskläget och konsekvenserna för samhällsekonomin.

Lägg till en gnutta fantasi och man kan föreställa sig dessa byråkrater som analyserar och vrider på kranar för att hålla systemet i balans. En våt dröm för Urwitz och Anders Borg, men en mardröm för oss som skall leva med effekterna. Öppet mål för godtycke, girighet, svågerpolitik och än mer makt åt de som har råd med massiv lobbying.

Urwitz sällar sig till den stora skaran som beskriver problemet så här:

En av huvudorsakerna till den nuvarande finansiella krisen är ett för stort risktagande framförallt genom för hög skuldsättning i stora delar av det globala finansiella systemet. Varför har stora banker tagit dessa risker?

Det är rätta takter att ställa den där frågan varför! Synd bara att han besvarar den fel. Här är mitt svar som består av två delar:

  1. Regeringar och centralbanker blåste upp en enorm bubbla med hjälp av artificiellt låga räntor och diverse andra regleringar.
  2. Bankerna kände sig trygga att om de tog för stora risker skulle de bli räddade av skattepengar. Denna gång liksom alla gånger tidigare. Lehman Brothers bettade fel, men det var bara för att de Keynesiska ekonomerna var så säkra på att deras evighetsmaskin var felfri att Lehman skulle klara sig fint.

Urwitz “nya” finansiella system är en hög gammal skåpmat. Regeringar och centralbanker ska låta bli att blåsa upp bubblor och låta bli att rädda banker och andra företag som missköter sig.

Krisen över? Glaset är för stort!

“Glaset är för stort.” Det gamla ingenjörsskämtet slog mig idag när jag läste i DN om Svenskarnas nyfunna ekonomiska tillförsikt. Jag citerar:

Numera uppfattas glaset som halvfullt, inte längre som halvtomt.

Kan jag verkligen ställas till svars för att dra just det torra skämtet? =) Nåväl, Johan Shück (journalisten som skrev artikeln) är tydligen psykolog. Han vet att berätta:

Här ligger en avgörande skillnad i synsätt, även om verkligheten inte har ändrats så mycket. Psykologi betyder mycket när ett ras i ekonomin ska följas av en återhämtning.

Det är nog en underdrift. Eftersom pengar egentligen inte finns betyder väl psykologi mer än mycket? Det betyder allt?

Länkar om vändningen: DN: Ljuspunkter DN: Räntehöjningar att vänta? SvD: Fler order till industrin SvD: Bernanke låter räntan ligga kvar

Tag Cloud

%d bloggers like this: