"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘Snabbfråga’

Botten är nådd?

Allt fler rapporter från ledande ekonomer låter berätta att nu hopar sig tecknen som visar att vi ser botten på den ekonomiska krisen. “Nobelpristagaren” Paul Krugman applåderar, men menar ändå att i USA behövs ytterligare stimulanspaket:

Krugman, a Princeton University economist, said the stimulus plan probably saved 1 million jobs. He said a second package is needed and should be directed at state and local governments as well as spending on construction projects.

Men är det verkligen botten man ser nu, eller är krisen kanske djupare än vad dessa ledande ekonomer inser?

Tag Cloud

%d bloggers like this: