"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘Uthållighet’

Lästips: Lär uthållighet från mästarna

Katsuaki Watanabe

Katsuaki Watanabe

Lessons from Toyota’s Long Drive. En intervju med Katsuaki Watanabe från 2007 i Harvard Business Review. Toyota gick år 2007 om GM som världens största biltillverkare. Det tog dem 70 år att nå den positionen. Intervjun ger en inblick i hur tro på människan, långsiktighet och värderingsstyrning slår allt. Ständiga förbättringar är Toyota’s recept. Ofta väldigt små förbättringar. Men många och ofta. Watanabe säger i intervjun “When you add 70 years of very small improvements, they create a revolution.”

Jag tror det kostar typ sex dollar att köpa en artikel på HBR. Med dagens låga dollarkurs finns det knappt en bättre investering du kan göra än att slå till på just denna intervju. I samma nummer av tidningen (numret har rubriken “Going the Distance”) kan man hitta ytterligare en mycket läsvärd artikel: If Brands Are Built over Years, Why Are They Managed over Quarters?

Tag Cloud

%d bloggers like this: