"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Etablissemanget uttrycker ofta oro för att politikerföraktet ska växa. Som när Henrik Brors i DN resonerar om hur den huvudsakliga skadan skedd när Moderatpolitiker fuskat i provval är att det riskerar att öka politikerföraktet. Det här är intressant! Själv tycker jag att politik är föraktfullt som sysselsättning. Den enda moraliska anledning jag kan se att hålla på med politik är om man verkar för ett samhälle där politik inte behövs alls. Men även om en politiker säger sig ha just det målet, kan man lita på att hon/han inte viker av från vägen? Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut. Hur lyckas man egentligen i politiken? Är det som mises.org påstår? (Fråga 25 i testet “Are you an Austrian?“)

Successful politicians are those who are the best at retaining and wielding political power. These are typically the most ruthless people in our society.

Tvär-ja om ni frågar mig. Och genom att besöka min blogg gör ni ju just det. Frågar mig. =)

På tal om tester kan ni ju testa vad ni vet om världspolitiker (främst amerikanska). Att det var Madeleine Albright som tyckte någon halv miljon barnliv var “värt det” för att hålla Saddam Hussein i schack med sanktioner är allmänt känt, kanske. Men för de allra flesta finns där nog en hel del att lära genom att göra testet. Att USA:s ambassadör i Italien, Richard Washburn Child,  framhöll Mussolinis ojämförbara storhet var nytt för mig i alla fall.

I en svensk version av det där testet kunde vi ta med helgonförklarade Anna Lind som lät CIA frakta människor från Sverige till Egypten för tortyr. För att transporten skulle gå smidigt klädde CIA-agenterna fångarna i vuxenblöja och sövde dem.

Vad politiker ägnar sig åt är att värna sina egna intressen (i det liknar de oss andra, med den skillnaden att ofta kan de antas tillhöra den mer hänsynslösa sortens människa). De hjälper sina kompisar samtidigt som de klurar på hur deras makt och skattebetalarnas pengar bäst kan användas för att de själva skall bli återvalda.

Den riktiga bristvaran i Sverige är alltså just sagda politikerförakt.

Nåväl. Politik må vara föraktfullt. Men vårt samhälle är uppbyggt så att nästan all makt och nästan alla pengar kontrolleras av politiker. Därför är också politik ett av de i särklass viktigaste områdena att ha koll på för en tänkande människa. Mycket viktigare en OS! Det är faktiskt i sammanhanget helt ointressant vem av de rika ungarna till skidinstruktörer som vinner slalomen i det skattefinansierade spektaklet.

Comments on: "Politikerförakt är en bristvara" (1)

  1. Politiker-förakt borde vara en OS-gren :)

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: