"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Jag råkade surfa in på bok.nu och hittade boken Den österrikiska skolan, av Johan Hakelius. Jag har inte läst den själv, än, men visst ska jag göra det! Beskrivningen är oemotståndlig:

För sextio år sedan tyngdes världsekonomin av en djup och långvarig depression. Nationalekonomerna sökte efter förklaringar till krisen och lösningar på de ekonomiska problem som tycktes hota de västliga ekonomiernas fortlevnad. Länge stod kampen mellan två personer: John Maynard Keynes och F A Hayek. Hayek hade ensam förutspått den kommande krisen, men då Keynes publicerade sin Allmänna teori 1936 tycktes striden avgjord. Hayek och den österrikiska skolan föll i glömska. I dag upplever den österrikiska skolan en renässans. Begrepp som dynamik, förväntningar, entreprenörskap och konkurrens har en naturlig plats i den österrikiska teorin, men har visat sig vara svåra att integrera i den strikt neoklassiska analysen. Den österrikiska skolan redogör för huvuddragen i österrikisk nationalekonomisk teori, från dess filosofiska grund till dess syn på konjunkturcykeln och inflationen. Framstående ekonomer som Carl Menger, Ludwig von Mises, F A Hayek, Israel Kirzner och Ludwig Lachmann kommer tll tals i fylliga citat. Fram träder en ekonomisk teori som lyfter fram det genuint mänskliga och kreativa i den ekonomiska processen. Den österrikiska skolan är väl lämpad för studenter i nationalekonomi och innehåller utförliga litteraturhänvisningar ch förslag till uppsatsämnen, men kräver inga omfattande förkunskaper.

“Länge stod kampen mellan John Maynard Keynes och F A Hayek” … Ja, och där står den än! Se även Keynes vs Hayek.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: