"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘Monopol’

Staten som langare

DN rapporterar om en undersökning som visar att de som är spelberoende av statens Jack Vegas-automater ofta också är beroende av droger. Det är naturligtvis liknande mekanismer igång. Behov av verklighetsflykt genom rus.

Tag Cloud

%d bloggers like this: