"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘Liberalism’

Om liberalism

Min version av liberalism baserar sig på ett frihetsbegrepp från “klassisk” liberalism och naturrättsfilosfi. Ungefär så här:

Varje människa äger exklusiv rätt till sitt liv, sin kropp och sin egendom. Ingen människa har rätt att tvinga en annan människa till något. Ingen kan ge en annan människa rättigheter som man själv inte har.

Nu vet ni det. =)

Amerikanska “Liberals” och svenska socialliberaler befinner sig väldigt långt bort från detta. De hävdar att ändamålet helgar medlen och är blixtsnabba att offra individuell frihet för andra värden. Jan Björklund är ett typexempel på var man kan hamna. Det är helt väsenskilt från liberalism som, per definition, sätter frihet före allt annat.

Liberalismen säger till exempel inte att solidaritet inte är värdefullt, men den säger att individuell frihet är värdefull_are_. Välj godtyckligt annat värde och svaret blir detsamma. Trygghet? Jo, värt att eftersträva, men aldrig, aldrig på bekostnad av individuell frihet.

Tag Cloud

%d bloggers like this: