"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘patent’

Virtual Kanban patented too

Not The Mona Lisa

Moving things backward

I was alerted by @danielbrolund on Twitter that now Sony Corporation has patented virtual Kanban systems. Were’s this patent madness going to take us? You can’t implement News Feeds because of Facebook and now Sony closes the door on virtual Kanban. I wonder how a small and new start-up like Agile Zen is affected by this?

Sony, you suck! I’m glad I’ve never been one of your fans.

More on patents: Hyckleriet på DN:s ledarredaktion slår rekord, Patent är för töntar

Patent är för töntar

Nokia är ledsna i ögat för att de sov på sin post och plötsligt fann sig omkörda med besked av Apples iPhone. Därför stämde de Apple för patentintrång. Barnsligt? Ja, men det är så det går till. Apple svarar med att stämma Nokia tillbaks. Apple:

Andra företag måste konkurrera med oss genom att uppfinna sin egen teknik, inte bara stjäla vår

Suck… Så jävla töntigt! Varför, varför har vi inte avskaffat denna bromskloss för utveckling än?

Barnsligheterna nämns även av DN, och SvD.

Hyckleriet på DN:s ledarredaktion slår rekord

På DN tvekar man aldrig att sjunga de grå nyansernas lov. Nu senast hävdar de först, korrekt, att det är ett gott ideal att:

kunskap och kultur ska vara så lättillgänglig som möjligt

För att sedan, eftersom DN alltid känner sig obekväma med att ta ställning, följa upp med att det också är toppenbra att stora förlag (som Bonnier, DN:s ägare) verkar för att samma kultur blir så otillgänglig som möjligt. Jag citerar:

Allt som är nytt, allt som för världen framåt, beror till någon del på att människan, antingen ensam eller i grupp, har tillfört något nytt och originellt.

Ditto that! Sen:

Därför har vi patent, upphovsrätt och royaltyer som säkerställer nyskapandet i samhället.

WTF? DN har inga som helst belägg för att påstå att patent och upphovsrätt säkerställer nyskapande. Tvärtom talar all fakta mot det.

I länder och tider där patent och upphovsrätt inte använts har nyskapande blomstrat. Schweiz läkemedelsföretag lever idag i stor utsträckning på patent som hindrar nyskapande kring upptäckter som gjordes under den goda tiden i landet då de hade lagar som förbjöd patent.

Och hur förklarar DN att det område som står för den allra snabbaste och mycknaste nyskapandet, mjukvarubranschen, än så länge är relativt förskonad från patent? Och hur är det med öppen källkod? Inga tecken på att där råder brist på innovation va?

Vad DN säkert inser, och hycklar om, är att det inte finns något som hindrar nyskapande mer än patent och upphovsrätt gör.

Nåväl, så långt kan man ju förstå DN:s bevekelsegrunder. De vill värna om sin ägares affärsmodell. Men, senare i samma ledarartikel utvecklas det till fullkomlig galenskap. Eller vad sägs om:

I Europa borde EU ta initiativet och skapa ett gemensamt digitalt bibliotek för alla böcker som odiskutabelt står till allmänt förfogande. Det löser inte problemet för dagens författare, men skulle försvaga Googles legitimitet.

WTF??????? Föreslår de på fullt allvar att EU skall in och aktivt konkurrera på marknaden? Och det fast det inte gagnar de som DN anser behöver skydd utan enbart för att försvaga en marknadsaktör? Jag tror aldrig jag läst ett bättre argument för att lägga ner EU. Det är ju precis det här som är faran med så stora offentliga institutioner. De utgör en oemotståndlig frestelse för penning- eller opinionsstarka aktörer att försöka påverka för sina egna syften.

Till DN: Statlig konkurrens på marknaden är illa nog. Men ni vill alltså att det skall trappas upp till överstatlig nivå? Och det med det uttryckliga syftet att försvaga en marknadsaktör? På allvar?

Tag Cloud

%d bloggers like this: