"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘Alkhol’

Dags att sanera i krogbranschen

DN idag: Krogar klarar sig inte när de förlorar alkoholtillstånd. Det är nog många av oss som tänker oss krögarbranschen som full av skojare. Kanske ligger det något i det? En författare med god förmåga att förutse effekterna av politiska reformer var George Orwell. Jag tror att om man skulle frågat honom vad som händer om myndigheterna reglerar vilka restauranger som får servera alkohol skulle han ha förutsagt att andelen skojare i branschen skulle bli oproportionerligt högt.

För så blir det överallt myndigheterna lägger sig i och reglerar. Skurkarna är de som bäst vet att dra nytta av det. I artikeln nämns det faktum att för en krögare som vill följa lagar och regler är det väldigt svårt att klara av ett indraget serveringstillstånd. Visserligen kan beslutet överklagas, men alkohol får inte servas under väntan på nästa instans beslut. Det betyder att en krog kan tvingas omkull även om grund saknas för indraget tillstånd. Läs förra meningen en gång till. De bovaktiga krögarna går runt problemet genom att överlåta restaurangen på en släkting eller målvakt. (Tillståndet är nämligen personligt.)

Vänner av reglering och myndigheternas rätt att styra medborgarnas alkoholkonsumtion kan också känna hur fel det är. En del säger att “Ja, vissa ärliga krögare får se sitt företag gå omkull. Men det är ett offer vi måste acceptera för det större syftet.” Andra, mer empatiskt lagda, kommer vilja se över systemet och se om det kanske går att justera så att färre oskyldiga drabbas. Det är så byråkratisk snårighet utvecklas.

Regleringar kan också utnyttjas för helt andra syften än de är avsedda. Ur artikeln:

Dao Beach, som är en strandrestaurang vid Ängbybadet i Stockholm, blev i mars av med tillståndet och har fått köra på hela våren och sommaren utan öl i tapparna. Enligt restaurangägarna beror det på att en granne klagat på verksamheten.
– Det är självklart att det märks tydligt i kassaflödet. Sen är det även tråkigt att en massa arbetstillfällen försvinner, säger en av delägarna till Dao Beach.

Jag råkar, av en ren slump, känna till lite om just det här fallet. Det är helt riktigt att Dao Beach hamnat i onåd på grund av en klagande granne. Grannen är nog inte speciellt svag för de svaga som alkohollagstiftningen säger sig vilja skydda. Alkoholserveringsregleringen fanns där är var ett perfekt tillhygge för att försöka få restaurangen stängd. Grannen råkar vara jurist och kan bättre än andra navigera i snårig lagstiftning.

Det är dags att sanera i krogbranschen! Eller rättare sagt bland regleringarna av den. Myndiheterna skall inte lägga sig i vilka krogar som serverar alkohol eller inte. Vi ska vara fria medborgare och själva kunna hantera detta. Regleringarna fungerar mycket dåligt i att hjälpa dem med problem att hantera sin alkoholkonsumtion. Men de fungerar mycket bra för att locka brottsligt lagda aktörer till krogbranschen.

Tag Cloud

%d bloggers like this: