"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘bonusar’

Anders Borg älskar att reglera

Jag har inte skrivit på några dagar. Det fattas helt enkelt tid för det. Lite extra jobbigt de senaste dagarna när det kliat i fingrarna av skrivlust. Fredrik Reinfeldt  och Anders Borg fullkomligt frossar i lika korkade som skrämmande uttalanden. Som på DN Debatt igår där Anders Borg tillsammans med ministerkollegorna Wouter Bos, Jean-Claude Juncker, Christine Lagarde, Elena Salgado, Peer Steinbrück och Giulio Tremonti fick sitt pekoral om hur hemskt det är med bankbonusar publicerat. När Rapport/Aktuellt tog upp debattartikeln var det inte den infantila historiebeskrivningen de satte under luppen, utan det faktum att författarna inte lyckats få Storbritanniens finansminister att skriva under. Och det var inte frågan om att det kanske var för att artikeln var helt horribel, utan det var liksom bara ett svaghetstecken för Anders Borg. Helt sjukt! För vad står det i den där artikeln? Bland annat:

För nästan ett år sedan drog den amerikanska investmentbanken, Lehman Brothers, ned världen i en finansiell kris som vi tidigare inte skådat.

Menar de verkligen att vi ska tro på att en bank, även om den är stor, kan dra ner hela världen i en finansiell kris? Det skulle möjligen inte kunna bero på att det var något som var fel som i sin tur ledde till att Lehman fick vika in frambenen? Jo, vänta … i meningen efter tycks de ha ändrat sig:

Över en natt tvingades vi att ifrågasätta allt det vi tidigare trott på om solida banker och ett väl fungerande finansiellt system

De menar antagligen allt de själva (ministrarna) tidigare trott. I världen i övrigt fanns det ju massor av människor som inte gav det finansiella systemet något toppbetyg direkt. OK. Alla kan ha fel ibland. Man kanske kan tycka att av finansministrar kan vi kräva lite mer ekonomisk sans, men låt gå, vi är snälla idag.

Det är värre med oärlighet. De påstår att de ifrågsätter allt. Men de gör de inte alls! De är fortsatt helt bombsäkra på att västvärldens finansiella system, baserat på John Maynard Keynes galna teorier, är det bästa som går att uppfinna. Det fattas bara lite regleringar så blir det perfekt.

Deras problembeskrivning avslöjar dem:

Nu känner vi alla till orsakerna till krisen. Den började på USA:s fastighetsmarknad, men påverkade snart hela den finansiella världen på grund av att lån i mycket hög utsträckning hade ompaketerats till nya lån och sålts vidare. Krisen är ett resultat av alltför komplexa finansiella instrument, brist på förmåga att värdera risker på ett rimligt sätt, otillräckliga regleringar för en del aktörer och produkter samt omättlig girighet hos andra aktörer som ständigt gapade efter mer.

De har tydligen inte hört om Toyotas metod med fem varför. I korthet går den ut på att man fortsätter att fråga varför vid varje läge där man tycker sig ha hittat en orsak till problemet. Frågan är alltså varför krisen först drabbade USA:s fastighetsmarknad. Svaret är bland annat att man medvetet blåst upp en enorm bubbla där med hjälp av artificiellt låga räntor. Plus att USA tidigare hade en president (Bill Clinton) som fick för sig att det var en amerikansk medborgares rättighet och högsta önskan att äga ett hus. Han såg till att reglera fram låneinstitut och mekanismer som skulle se till att även de som inte hade råd att låna till ett hus skulle kunna göra det ändå. Det går alltså att direkt härleda krisen till politisk klåfingrighet och regleringsiver. Ändå är alltså lösningen alltid att reglera än mer. Lyss på Anders Borg och hans vapenbröder:

Vi väljer inte att stötta banker med skattebetalarnas pengar. Vi är tvungna. Banker har en central roll i vårt ekonomiska system och vi måste därför försäkra oss om att de följer regler och aldrig mer kan riskera hela systemets funktion.

Vad hände med att ifrågasätta allt de trodde sig veta om det finansiella systemets stabilitet? Kanske är det enklare att med några få ord skjuta skulden bort från sig själv och ta fram en syndabock. Själv blir jag fullkomligt livrädd när jag läser:

Vi har i dag en unik möjlighet att agera kraftfullt för att skydda våra medborgare

(Du borde också bli rädd när du hör saker som liknar “Vi är från regeringen och vi är här för att hjälpa till“.) Den unika möjligheten är förstås den ekonomiska krisen. Någon som minns boken Chockdoktrinen? Den kan användas av alla med makt.

Det brukar sägas att den som äger problembeskrivningen äger makten. Det är här våra ärade journalister borde träda in och ifrågasätta och undersöka om det finns konkurrerande sätt att beskriva problemet. Men det gör de alltså inte. Svensk och internationell media har abdikerat från detta sitt ansvar. De ger makten åt de redan mäktiga. Följaktligen står Fredrik Reinfeldt helt oemotsagd när han säger:

Vi har sett en tendens att man går tillbaka till samma sorts bonussystem som vi såg före krisen. Men det var ett enormt risktagande i finanssektorn som bidrog till finanskrisen, och vi vill inte se att det kommer tillbaka.

Med makten att formulera problemet kan man sen lugnt räkna med att också få formulera lösningen:

Det är därför som vi … kommer att kräva att vi får till stånd en strikt policy för bonusar. Garanterad bonus för mer än ett år bör förbjudas. Bonusar bör betalas ut över ett antal år och bör återspegla individens och bankens verkliga prestationer över tiden.

Alltså, jag kan sympatisera med den inställningen till bonusar. Egentligen är jag kanske en av de i världen som avskyr bonusar mest. Jag tror de är kontraproduktiva och jag har enormt svårt att förstå varför en arbetsgivare överhuvud taget vill ha någon anställd som inte gör sitt allra bästa utan att det vankas bonus. Men det är ju alltså något som skulle lösa sig själv på en fri marknad. Företag som inte betalar bonusar skulle klara sig bättre i konkurrensen med företag med vidlyftiga bonussystem. Det är absolut inget som regeringar och överstatliga institutioner som EU skall lägga sig i! De väver in oss i allt fler regleringar, allt mer begränsningar. De kväver innovationsutrymmet och berövar entreprenörer deras livsluft. Och det kommer inte finnas många ställen dessa entreprenörer kan kan flytta för att få sin frihet:

Slutligen, varje land måste också säkerställa att deras banker kommer att följa reglerna.

Anders Borg är en riktigt läskig snubbe! Jag är rädd nu. Livrädd!

Läsning om den nuvarande regleringshysterin: Mer slöseri, G20 med fokus på bonusar, Nordea gillar att bli reglerade, En till som tycker vi ska vara rädda, De är mäktiga och de vill reglera.

Tag Cloud

%d bloggers like this: