"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Nonsense sure to come

How long before the idiots start talking about how the tragedy in Japan is good for economic growth? My bet: not long.

Comments on: "Nonsense sure to come" (1)

  1. http://www.dn.se/ekonomi/miljardstod-for-att-radda-ekonomin

    Historiskt har det visat sig vid den här typen av katastrof att den först är negativ för ekonomin när folk inte kan gå till sina arbeten och produktion störs. Nästa fas är när det som förstörts ska byggas upp – då får man en stimulans tillväxtmässigt. Det kan uppväga den förlust man gör.
    – Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: