"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Posts tagged ‘Keynes’

Rapduell om konjukturcykeln

Nu är det biodags igen. Denna gång något så upplyftande som en duell i rap mellan Keynes och Hayek. Först lite bakgrund:

Världens regeringar prenumererar på ekonomiskt tänk signerat John Maynard Keynes. Han kallade den för General Theory. Det som gör den så poppis bland politiker är att Keynes gör gällande att ekonomin går att styra och planera. Keynes fokuserar på makro-perspektivet och aggregat som total BNP, arbetslöshet och liknande.

Mot Keynes allmänna teori står teorin om konjukturcykeln från den österikiska ekonomiska skolan. Denna skola hävdar att aggregaten leder fel eftersom de döljer människornas handlingar som ligger bakom. Enligt den österrikiska skolan går det inte att ta reda på någonting om den ekonomiska verkligheten genom att använda modeller. Därmed går ekonomin inte heller att styra eller planera på ett stabilt sätt. Alla försök att reglera och planera ekonomin leder till konjuktursvängningar. Denna teori om konjukturcykeln utvecklades främst av Ludwig von Mises och förfinades av F. A. Hayek. Teorin och den österikiska ekonomiska skolan är synnerligen opoppis bland politiker eftersom den gör stora delar av det de går till val på fullkomligt onödigt (i allra bästa fall).

Nu börjar filmen – Fear the Boom and the Bust. Du har väl stängt av mobilen?

Filmen är producerad av econstories.tv där du också kan hitta mer material, som hela texten och du kan ladda ner musiken gratis. (Den går på repeat i min iPhone varje dag.)

More bank regulations!

Obama is not in charge. Now he’s following the lead of that idiot Paul Volcker. Economic Recovery Advisory Board, now that’s a joke! It’s manned with the same people who, in the best case, didn’t see the crisis coming. “Best case” was an exception though, most of them, including Volcker, helped bring it about.

Skriv den där boken Steve!

Steven Navarros familj flyttade från Luleå till USA när han var 19 år. Idag är han i startgroparna för att skriva en bok om svensk ekonomi, främst ur ett historiskt perspektiv. En som tycker Stevens projekt är viktigt är Tom Woods, författare av bland annat New Your Times bestsellern Meltdown.

Sammanfattningsvis handlar det om att Tom Woods vill att Steve Navarro skriver sin bok så att världen får hjälp med att sluta peka på Sverige som det lyckade exemplet på välfärdsstaten. Fler och fler av oss svenskar märker ju att det inte fungerar. Kollektivtrafiken är ett skämt, vårdköerna milslånga, försäkringskassan är allas fiende, vi kan fortfarande inte bestämma själva när och var vi handlar vi, etcetera. Men för många i omvärlden är Sverige en lyckad modell. För utländska politiker som önskar sig oinskränkt makt är det en våt dröm. Steve Navarro kan hjälpa till att beröva dem den drömmen. Heja, heja!

Vad drömmer vi om?

Niklas Ekdal reflekterar idag över vad 00-talet innebar för den amerikanska drömmen. Där Reason TV är tvärsäkra på att “The Noughties” är det värsta decenniet någonsin vill Ekdal ranka det i nivå med depressionens 1930-tal och inbördeskrigets 1860-tal.

Det är ju sant som Ekdal skriver att arbetslösheten grasserar i USA nu:

Bara i december förlorade USA ytterligare 85 000 jobb, trots stimulanspaketet på 787 miljarder lånade dollar för att hålla hjulen snurrande.

Jag kursiverade “trots” eftersom det är ett väldigt intressant ordval. Vad sägs om “på grund av”? Det ligger närmare sanningen. Det är i alla fall på grund av tänkandet som ligger bakom monstruösa “stimulans”-åtgärder som dessa som världen går in i konjuktursvackor gång efter annan.

Att huspriserna slutade att ständigt gå upp är ett annat fenomen Niklas Ekdal och jag tycks betrakta helt olika. Jag kan inte se varför en korrigering av priser skulle vara negativt. Ja, det har fruktansvärda konsekvenser för många som gjorde felaktiga beslut och spekulerade i sitt boende när husbubblan var som värst uppblåst som en följd av politiska visioner och Federal Reserves idiotiska lågräntepolitik. Men det är fortfarande just där roten till det onda finns. Korrigeringen är bra! Det har inte korrigerats tillräckligt än eftersom FED och Obama-administrationen kämpar med näbbar och klor för att pumpa upp bubblan igen. Men var så säkra på att det kommer. I USA liksom här hemma i Sverige. De “gröna skott” som Niklas Ekdal och andra tycker sig se i ekonomin handlar snarare om att även en död anka studsar lite när den faller till marken.

Riktigt Kafka-aktigt känns det att läsa Ekdals kolumn när han noterar att:

Drömmen om kapitalismens eviga tillväxt slutade med finanskrasch.

Kapitalism handlar ingalunda om evig tillväxt. Det är planekonomiska inslag i signerade Keynes som gör det. Så är det någon dröm som gång på gång går i kras är det den Keynesiska drömmen om evig tillväxt.

Här då:

Det kan tyckas paradoxalt att USA sjunker djupare i kris och uppgivenhet, när de amerikanska idéerna samtidigt går segrande över världen. Frihet, tillväxt, konsumtion, demokrati, lika möjligheter, lag och rätt är nästan överallt positivt laddade värden.

Jag kursiverade slamkryparordet. Konsumtion är väl ingen amerikansk idé? Går man till nationens grundare och deras inspiratörer var de ju helt inriktade på produktion. Produktion och sparande är grundläggande för en fungerande ekonomi. Det visste Adam Smith. John Maynard Keynes fick dock det hela om bakfoten och trodde det var konsumtion och kredit som var grejen. Verkar ju bara funka sådär halvbra.

Jag gissar att det är i the Time som Ekdal hittat det mesta av inspirationen till sin kolumn. Närmare bestämt från artikeln Goodbye to the Decade from Hell. Synd att han verkar ha missat när Peter Schiff reder ut snömoset i A hell of a decade – to come.

För Peter Schiff har som vanligt rätt. Det är nu vi står inför att betala för konsumtions- och lånefesten på 00-talet. Jag rekommenderar att se och begrunda det där youtube-klippet (Peter Schiff was Right). Jag bäddar in det här så det blir lätt för er:

När vi ändå har filmvisning bäddar jag även in Reason TVs “Worst. Decade. Ever.”. Om man ser saker positivt så är det humoristiskt gjort och man kan skratta lite åt eländet:

inflation-nation.net

USA och de flesta andra länder i västvärlden, inklusive Sverige, håller räntorna konstgjort låga just nu genom att trycka pengar och låna ut dem till extremt låga räntor, ofta 0%. Vart leder det? En vink om riktningen kan man få om man ser efter vart det fört nationer tidigare. Som Bolivia, som Litauen, som Argentina, som Zimbabwe. Idag bloggar jag för att fästa er uppmärksamhet på en sajt som specialiserat sig på att upplysa om inflation: inflation-nation.net. Den är främst till för att informera amerikaner, men det skadar inte om vi svenskar informerar oss lite vi ockå.

Börja med att titta på Inflation Nation the Movie, här i tre delar:

Del 1 av 3:

Del 2 av 3:

Del 3 av 3:

Frågan för oss är vad allt det här betyder för oss svenskar?

Bernanke ägd

Peter Schiff hjälper Ben Bernanke att förstå enkla fakta:

Se även: Söndra och härska

Söndra och härska

Forskat? Yeah, right!

Peter Wolodarskis hyllande av planekonomen Ben Bernanke är helt huvudlöst. Wolodarski noterar att Fed-chefen både:

  1. forskat i den stora depressionen, samt
  2. totalt ignorerat signalerna om att den höll på att upprepas

Ser inte Peter Wolodarski motsägelsen? Motsägelser existerar endast om minst en av de ingående premisserna är felaktig. I det här fallet handlar det om att Ben Bernanke forskat i depressionen, dess orsaker och följder och antingen:

  • totalt missförstått hela grejen,
  • totalt ignorerar det han lärt sig, eller
  • studerat den politiskt gångbara versionen av processen

Jag gissar att det är det sista alternativet eftersom amerikanska riksbankschefer (liksom svenska) alltid rekryteras bland dessa Keynesianer.

Ben Bernanke har naturligtvis inte räddat den amerikanska ekonomin. Han har undergrävt den ytterligare. Kanske till och med givit den dess dödsstöt. Jag tror att han gjort det väldigt medvetet. Både ignorerat den kommande krashen och sen “räddat” den genom att trycka enorma summor pengar. Att förutse krashen offentligt skulle ha inneburit att hans politiska omgivning insett att han inte är renlärig. Han skulle också riskera att bli beskylld för att ha orsakat krashen genom sin förutsägelse. Enligt Keynes anhängare handlar nationalekonomi enbart om hur vi uppfattar den; det finns inget absolut, ingen logik, ingen sans. Att låta det finansiella systemet gå in i väggen ger däremot en amerikansk riksbankschef en maktplattform. Det är ett klassiskt grepp: Söndra och härska.

Slösa vinner i längden?

In China, … growth that is sustainable will require a very substantial shift from external to domestic demand, from an investment and export-intensive growth to growth led by consumption.

Timothy Geithner

Det är alltså hållbarare att slösa än att spara. Jonathan Swift hade inte kunnat säga det bättre än finansminister Geithner.

Absurditeter

DN pratar om frihet? Kors!

Bortom Luther. Så löd rubriken på DN:s huvudledare idag. Artikeln är lite förvirrad, men där finns gröna skott. Ordet “frihet” nämns flera gånger. Bara en sån sak! Huvudbudskapet tycks vara att det samhälle vi byggt upp inskränker vår frihet att välja hur vi delar vår tid mellan arbete och fritid. Det är så sant som det är sagt. DN uttrycker också besvikelse över att deras gud, John Maynard Keynes, haft fel om en grej. Nämligen att:

den ekonomiska tillväxten skulle ge oss ett överflöd av ledig tid.

DN konstaterar själva att:

Så blev det inte.

Nu tändes ett litet, litet hopp i mig att kanske, kanske, man på DN slagit på sina hjärnor och börjat, så smått, ifrågasätta Keynes? Ha! Den förhoppningen kom snabbt på skam. DN konstaterar snabbt att detta är en paradox! Keynes är ju ofelbar. Om hans förutsägelser inte stämmer råder det en paradox. Om nu DN kunde låta skygglapparna falla lite till skulle de se att paradoxer råder det minsann ingen brist på.

Nåväl, gröna skott pratade jag om. Här är ett. Ledarartikeln avslutas med:

politiken skulle också må bra av större frihetspatos.

Hon är så vacker!

Hon är så vacker!

Det kanske de har rätt i, politik vet jag väldigt lite om. Men kanske glaset är halvfullt? De kanske bara skrev fel? Kanske de menade:

Samhället skulle må bra av ett större frihetspatos i debatten.

För det skulle det sannerligen! Börja med att applicera ett frihetspatos på FRA och se vad som händer. Här har ju DN själva ett gyllene tillfälle att bidra till samhället. I stället för sitt “å ena sidan och å andra sidan” kan de odla sitt frihetspatos och sen ösa ur den rikedom de automatisk bygger upp på det sättet.

Ekonomisk frihet är världens räddning

Eller: Lyssningstips – Robert A. Lawson on Economic Freedom, Mises Institute den 21 september 2009.

Jag önskar jag hade massa massa tid! Då skulle jag skriva många utdrag ur det här fördraget med professor Robert A. Lawson (mp3) och försöka kommentera det ur ett svenskt perspektiv. Nu kan jag kan bara rekommendera alla att lyssna på det. Gör det!

Robert Lawson har samlat data från världens alla hörn. Hårda data, mjuka data. 42 olika mätpunkter samlade i fem områden:

  1. Storlek på regeringen (utgifter, skatter, statliga företag, etcetera)
  2. Rättsväsende och säkerhet för äganderätt
  3. Tillgång till “sunda” pengar (Zimbabwe är sämst i klassen)
  4. Internationell frihandel (tullar, stöd till lokala aktörer, blockering av import, etcetera)
  5. Reglering av finansiella system, arbete och företagande

Varje mätpunkt förs in i spannet 0-10 och efter mangling av all information för ett land kommer det ut ett tal mellan 0 och 10. 0 står för absolut planekonomi, 10 för en helt fri marknad. Eller som Lawson uttrycker det i föredraget:

Zero is Karl Marx, ten is Adam Smith

Som de allra flesta nog kan räkna ut är BNP per capita och medelinkomster mycket högre i de länder med högt index för ekonomisk frihet.

Vad som kanske är mer förvånande för socialistiska läsare av den här bloggen (inte många, jag vet, men ändå) är att om man tittar på inkomstfördelning är det egalt om ett land är ekonomiskt fritt eller socialistiskt. Den fattigaste tiondelen har i typ alla länder, oavsett ekonomisk frihetsgrad, att disponera ungefär 2,5% av inkomsterna.

Grejen är att 2,5% av väldigt lite är mycket, mycket sämre än 2,5% av väldigt mycket. Även ett lands fattiga tjänar alltså på att landet de bor i har hög grad av ekonomisk frihet. Det här är något som ingen socialist i världen vill erkänna. Men det är alltså vad hårda fakta visar. På den här sajten finns all data att ladda ner.

Ingen socialist i världen… Alltså ingen riktig socialist. Jag tror att många socialistiska politiker vet om det här. Många av dem är ju egentligen inte socialister. Det råkar bara vara ett så himla bra sätt att göra politisk karriär. Att titta för nära på vad forskningen i området har att säga skulle helt riva deras politiska plattform. Hjälp gärna till med det!

Tag Cloud

%d bloggers like this: