"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Det är inte bara i kommunistdiktaturer censurivern blommar hos de styrande. Irak satte stolt ut en demokratisk riktning när de nu fått hjälp av George W Bush att bli av med Saddam Husseins skräckregim. Men oj så fort Iraks regering kom på att det är lite jobbigt det där med yttrandefrihet. Nu granskas böcker innan utgivning av myndigheterna så att Iraks folk skyddas från farlig läsning.

Härnäst är det internettrafiken som skall granskas. Lite som här hemma i Sverige alltså. Övervakning sker alltid med motivationen att det skyddar mot värre hot. I det skiljer sig inte retoriken mellan vår alliansregering och de i Kina, Rysslan, Irak eller någon annan regering i världen för den delen.

Att Irak så snabbt väljer att ge fingret åt yttrandefriheten är kanske inte så konstigt? De har ju lärt sig demokrati av USA där regeringen häromdagen visade att de vill censurera bilder som visar amerikanska soldaters övergrepp på fångar i Irak. Men annars gäller nog försiktighetsprincipen för oss individer. Vi skall ge staten så lite makt som möjligt. Lean government är grejen.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: