"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Definiera godtycke

I DN idag ondgör sig Peter Wolodarski över “avarter” i användandet av bemanningsföretag:

Det förekommer att företag säger upp anställda, bara för att en kort tid senare hyra in flera av de tidigare medarbetarna. Därigenom avvecklar man fasta anställningar och bestämmer godtyckligt vilka som ska få stanna kvar på arbetsplatsen.

(Min kursivering). Förlåt, men vän av ordning måsta invända. Wolodarski kan väl inte på allvar tro att arbetsgivarna, när de skaffat sig frihet att själva välja vilka som skall arbeta åt dem, säger upp folk godtyckligt? Det är ju för att undvika godtycket hela förfarandet är nödvändigt till att börja med.
Vidare är Peter Wolodarski orolig å fackets vägnar:

Det är att manipulera lagen om anställningsskydd och minimera fackets inflytande.

Va fan? Lagen om anställningsskydd är bland det värsta skit vi har i landet så den ska väl kringgås med alla till buds stående medel. Och allt som minskar fackets inflytande är bra! Hur hamnade vi över huvud taget i en soppa där facket bestämmer dagordningen i samhället?

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: