"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Katsuaki Watanabe

Katsuaki Watanabe

Lessons from Toyota’s Long Drive. En intervju med Katsuaki Watanabe från 2007 i Harvard Business Review. Toyota gick år 2007 om GM som världens största biltillverkare. Det tog dem 70 år att nå den positionen. Intervjun ger en inblick i hur tro på människan, långsiktighet och värderingsstyrning slår allt. Ständiga förbättringar är Toyota’s recept. Ofta väldigt små förbättringar. Men många och ofta. Watanabe säger i intervjun “When you add 70 years of very small improvements, they create a revolution.”

Jag tror det kostar typ sex dollar att köpa en artikel på HBR. Med dagens låga dollarkurs finns det knappt en bättre investering du kan göra än att slå till på just denna intervju. I samma nummer av tidningen (numret har rubriken “Going the Distance”) kan man hitta ytterligare en mycket läsvärd artikel: If Brands Are Built over Years, Why Are They Managed over Quarters?

Comments on: "Lästips: Lär uthållighet från mästarna" (1)

  1. […] Lästips: Lär uthållighet från mästarna « Frihet är värt att kämpa för ifrihet.wordpress.com/2009/09/01/lessons-from-toyotas-long-drive – view page – cached #RSS 2.0 Frihet är värt att kämpa för » Lästips: Lär uthållighet från mästarna kommentarsflöde Frihet är värt att kämpa för Extremt hävda att Obamacare är socialism? Ditto that! — From the page […]

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: