"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

På DN tvekar man aldrig att sjunga de grå nyansernas lov. Nu senast hävdar de först, korrekt, att det är ett gott ideal att:

kunskap och kultur ska vara så lättillgänglig som möjligt

För att sedan, eftersom DN alltid känner sig obekväma med att ta ställning, följa upp med att det också är toppenbra att stora förlag (som Bonnier, DN:s ägare) verkar för att samma kultur blir så otillgänglig som möjligt. Jag citerar:

Allt som är nytt, allt som för världen framåt, beror till någon del på att människan, antingen ensam eller i grupp, har tillfört något nytt och originellt.

Ditto that! Sen:

Därför har vi patent, upphovsrätt och royaltyer som säkerställer nyskapandet i samhället.

WTF? DN har inga som helst belägg för att påstå att patent och upphovsrätt säkerställer nyskapande. Tvärtom talar all fakta mot det.

I länder och tider där patent och upphovsrätt inte använts har nyskapande blomstrat. Schweiz läkemedelsföretag lever idag i stor utsträckning på patent som hindrar nyskapande kring upptäckter som gjordes under den goda tiden i landet då de hade lagar som förbjöd patent.

Och hur förklarar DN att det område som står för den allra snabbaste och mycknaste nyskapandet, mjukvarubranschen, än så länge är relativt förskonad från patent? Och hur är det med öppen källkod? Inga tecken på att där råder brist på innovation va?

Vad DN säkert inser, och hycklar om, är att det inte finns något som hindrar nyskapande mer än patent och upphovsrätt gör.

Nåväl, så långt kan man ju förstå DN:s bevekelsegrunder. De vill värna om sin ägares affärsmodell. Men, senare i samma ledarartikel utvecklas det till fullkomlig galenskap. Eller vad sägs om:

I Europa borde EU ta initiativet och skapa ett gemensamt digitalt bibliotek för alla böcker som odiskutabelt står till allmänt förfogande. Det löser inte problemet för dagens författare, men skulle försvaga Googles legitimitet.

WTF??????? Föreslår de på fullt allvar att EU skall in och aktivt konkurrera på marknaden? Och det fast det inte gagnar de som DN anser behöver skydd utan enbart för att försvaga en marknadsaktör? Jag tror aldrig jag läst ett bättre argument för att lägga ner EU. Det är ju precis det här som är faran med så stora offentliga institutioner. De utgör en oemotståndlig frestelse för penning- eller opinionsstarka aktörer att försöka påverka för sina egna syften.

Till DN: Statlig konkurrens på marknaden är illa nog. Men ni vill alltså att det skall trappas upp till överstatlig nivå? Och det med det uttryckliga syftet att försvaga en marknadsaktör? På allvar?

Comments on: "Hyckleriet på DN:s ledarredaktion slår rekord" (11)

 1. “Schweiz läkemedelsföretag lever idag i stor utsträckning på patent som hindrar nyskapande kring upptäckter som gjordes under den goda tiden i landet då de hade lagar som förbjöd patent.”

  Det påståendet faller på sin egen orimlighet.1. patent är globala, och 2. de schweiziska läkemedelsbolagen lever idag på patent som är 15-25 år gamla (för sedan går patent ut), och visst tusan hade Schweiz patent för långt mer än 25 år sedan.

  “Och hur förklarar DN att det område som står för den allra snabbaste och mycknaste nyskapandet, mjukvarubranschen, än så länge är relativt förskonad från patent?”

  vad som fungerar för mjukvarubranschen behöver inte fungera för andra branscher. Exempelvis kostar det i snitt 1 miljard USdollar och tar ca 15 år att utveckla en medicin. Det går knappast att jämföra med snittet för mjukvara. Därmed är det inte konstigt att forskare och investerare kräver patent för att fortsätta pumpa in pengar och arbete i en uppfinning.

  • Påståendet är inte så precist som det borde vara. Det är mer så här; På den tiden Schweiz inte hade patentlagar fullkomligt blomstrade innovationen, tvärtemot vad många försvarare av patent hävdar blir effekten. Omvärlden pallade dock inte med det och mer eller tvingade Schweiz att införa patentlagar. Samma erfarenhet gjorde Nederländerna när de temporärt skrotade sina snåriga patentregler. DN:s påstående att patent krävs för nyskapande är ett rent tyckande och inte baserat på fakta.

   Har du funderat på varför det är så himla dyrt att utveckla en medicin? En stor del av kostnaden beror naturligtvis på patenten. Utan dem skulle upptäckter kunna bygga på upptäckter på ett mycket mer dynamiskt och globalt sätt. Utan patent skulle läkemedelsindustrin kommit mycket, mycket längre än den kommit idag. Patenten orsakar lidande och död. Patent är onda.

 2. Nej orsaken till att mediciner är dyra att utveckla är inte patentkostnader. Det är en så liten kostnad att bolagen inte ens tar upp dem som en egen post när de budgeterar för ett nytt läkemedel. Orsaken till de höga kostnaderna är främst de kliniska studierna på människor som alla läkemedel måste genomföra på ett adekvat sätt innan de godkänns för försäljning. de tar ca tio år.

  Fakta är att ingen skulle investera sina pengar på läkemedel utan patent. Riskerna är för stora och det tar för långt tid tills man får avkastning.

  Men kan du inte försöka belägga dina påståenden om Schweiz med fakta? När infördes medicinpatent i landet? Hur många innovationer inom medicin upptäktes per år innan, respektive efter lagändringen?

 3. Förresten…
  Det finns inget som gör att läkemedelsforskingen skulle gå långsammare med patent. Dels så ger patent en säkerhet som gör att det finns fler finansiärer som är beredda att till att satsa sina pengar.

  Men förövrigt så hindrar inte patent annan forskning. Du får använda någon annans patent till att forska fram nya patent. Patentlagarna tvingar även patentägaren att publicera sina patent varvid informationen blir fri. Utan patent hade ju forskarna istället tvingats hemlighålla sina fynd tills det att medicinen var färdigutvecklad och testad på människor. Alltså möjliggör snarare patent att inforamtion blir allmänbna fortare.

 4. “Fakta är att ngen skulle investera sina pengar på läkemedel utan patent.” Intressant att det går att belägga sådant utan att ha testat. Och det är väl bara att vifta bort den fakta som trots allt finns, men som pekar åt “fel” håll?

  Och jag menade inte att själva patentavgifterna i sig utgjorde lejonparten av forskningskostnaderna. Det är dock alltid så att regleringar fördyrar alla processer de sätts att styra. Sen kan man ju roa sig med att fundera på vad alla jurister som verkar inom patentområdet kostar. Det är definitivt pengar som skulle användas mycket mer effektivt för forskning, utveckling och risktagande.

  Jag tror inte man enbart skall jämföra Schweiz och Nederländerna med och utan patent. Detta för att det är svårt att hålla allt annat konstant (tiden går ju till exempel). Men ändå, jag läste en rapport av Eric Schiff (ekonomihistoriker) där jag har för mig att han kom fram till att det gick att jämföra och att det innovationen i Schweiz var markant högre under perioderna utan patent. Framförallt var det väl i jämförelse med länderna _med_ patent som det blev extra tydligt. Tyvärr hittar jag inte rapporten just nu.

  Här är en rapport: http://www.nber.org/papers/w9909 där man kommer fram till att det inte finns belägg för att patent leder till mer innovation men att de i stället påverkar riktningen på innovation. Regleringar har ju alltid sådana effekter.

  Ett intressant sätt att försöka svara på frågan om patent uppmuntrar innovation är genom att försöka simulera det. http://www.stlr.org/cite.cgi?volume=10&article=3

  Läs gärna också:
  http://www.guardian.co.uk/world/2002/mar/12/globalisation.comment

  • ”Intressant att det går att belägga sådant utan att ha testat”

   Nu var det inte så jag menade. Däremot är det snarare väldigt intressant med alla dessa självutnämnda experter som påstår sig veta hur bra läkemedelsutveckling skulle gå utan patent, som inte har det minsta kunskap om branschen. Jag har själv forskat i mer än tio år, och jag kan utan tvekan säga att både stora och små bolag inom branschen, samt forskare på universitet och företag, mer eller mindre unisont stödjer läkemedelspatent. Varför då? Jo för det finns ingen annan bransch, som kräver så mycket pengar (1 miljard usdollar i snitt per medicin), som tar så lång tid (ca 15 -20 år) innan man får tillbaka på sina investeringar, samt är så otroligt riskabel. Och då menar jag inte från konkurrens, utan bara ren forskningsmässig osäkerhet. Tex så blir bara 10 % av alla CNS-läkemedel som når Fas II (vilket betyder ca 5-10 års arbete och kanske 1/2 miljard USdollar redan satsat) ett fungerande och godkänt läkemedel.

   ”Och jag menade inte att själva patentavgiften i sig utgjorde lejonparten av forskningskostnaderna.”
   Det trodde jag inte heller. Men det spelar ingen roll hur många jurister du räknar in. De syns inte i balansräkningen när man ser på kostnaderna för ett läkemedel. De är inte kostnaderna.

   Och angående Schweiz:

   Det är ett ickefungerande exempel. Om det skedde nyligen spelar det ingen roll. Oavsett om läkemedel inte var skyddade i Schweiz, så har de varit skyddade i princip alla andra länder. Om någon vill bygga en dyr fabrik för att göra piratläkemedel bara i Schweiz så hade det helt enkelt inte spelat någon roll.
   Andra möjligheten är att denna patentlagändring skedde för länge sedan. Men läkemedelsbranschen har utvecklats något enormt de senaste decennierna. Inte minst så ställer både konsumenter och statsmakter betydligt högre krav på mediciner varvid just kliniska studier har blivigt betydligt mer reglerade, byråkratiska och omfattande. Dessahar därför blivigt dyrare och tidskrävande. Men kom ihåg, det har inte med patent att göra, utan godkännande av medicinen.

 5. ups 172 miljarder skulle naturligtvis vara 1/2 miljard…

 6. Det heter väl inte piratläkemedel om det är lagligt att tillverka det? Nu handlade det ju inte om det gick att kränga läkemedel eller inte, utan om frånvaron av patent gjorde själva innovationsprocessen bättre eller sämre.

  Läkemedel skulle kunna vara något slags undantag då. Men jag tvivlar på det stenhårt. Anledningen till att branschen så unisont stöder patent är för att den aldrig tvingats klura ut hur den skulle göra om de togs bort.

  För övrigt låter det som om hela kontrollmekanismen borde reformeras från grunden också. Det du säger betyder ju att i sin iver att ge konsumenten trygghet segar reglerarna ner utvecklingen av nya mediciner. Lidande som skulle kunnat lindrats blir inte lindrat och död som skulle kunnat förhindras blir inte förhindrat.

 7. Jag har bara svårt att se hur innovationsprocessen skulle bli så mycket bättre utan patent inom just medicin. Patent i sig skapare inga direkta problem när man forskar. Det ger bara skydd åt uppfinnaren. De enda skillnaderna är ju att redan godkända mediciner skulle utsättas för konkurrens. Men de är ju redan färdigforskade, och konkurrensen kommer från generikabolag som inte har någon egen forsking. Så vad skulle vinsten vara inom forsking?

  Sedan har du rätt, kontrollmekanismerna är ett problem inom viss forskning, exempelvis ny antibiotika. För där lär vi nog få acceptera vissa biverkingar om vi skall ha några nyheter överhuvudtaget. Men visst kontrollbehov har jag dock svårt att totalt vara emot. Ingen vill ju ha farliga, eller dåliga läkemedel. Risken finns ju att vi undergräver förtroendet för all evidensbaserad sjukvård.

  • Läste du rapporten om PatentSim? Den är intressant läsning. De verkar komma fram till att patent generellt hindrar mycket mer än det främjar utveckling, fast de tycks göra ett undantag för medicin. Som du gör alltså. Vet inte om de fick fram det undantaget genom simulering dock, verkar mer vara ett antagande.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: