"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Regeringen är dålig

Här följer en direktöversättning av Jangan Dablas Superheroes are bad.

Ja, regeringen löser problem åt oss. Det verkar ju bra! Men:
Regeringen använder sin stora makt för att lösa problem. Det betyder att vi behöver ha regering till hands. Alltid! Vad händer då om regeringen tar semester?

Eftersom regeringen löser våra problem behöver vi (=folket) aldrig lära oss att använda vår egen förmåga och talang för att ta itu med våra problem. Vi blir beroende av regeringen. Vi får vårt mål mat – men vi lär oss aldrig att fiska.

Med sin stora makt kan regeringen agera snabbt och effektivt, innan någon annan får chansen. Regeringens närvaro gör det svårt för andra att ta ansvar och regera sig själva.

Alltså, även om regeringen verkar vara en bra idé, så:

  • Hindrar den att vi lär oss (att ta itu med problem)
  • Gör den oss beroende (av att ha regeringen hands)
  • Står den i vägen för andra (att utvecklas)

Nästa gång regeringen visar sig beredd – be den dra sig tillbaks. I längden kommer du klara dig bättre utan regeringen.

Jo, en annan anledning att be regeringen hålla sig undan är att dess närvaro ofta drar till sig uppmärksamheten från andra mäktiga regeringar…

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: