"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

De där Socialmodekraterna

Not the Mona Lisa

Gissa vad som är i paketet? Alldeles riktigt! Höjda skatter.

Borg flaggar för höjda skatter:

Höjda skatter är avgörande för att behålla en stabil ekonomi i framtiden.

Mer Anders Borg:

Det finns starka skäl att överväga skattehöjningar

De starka skälen är naturligtvis att vi medborgare skall göda regeringens kompisar i storfinansen.

Om “överskotten” i en del kommuners budgetar tycker Borg:

De pengarna ska användas till att värna jobben i kommunerna i första hand, inget annat.

Med sådana Moderater, vem behöver Socialdemokrater?

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: