"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

DN pratar om frihet? Kors!

Bortom Luther. Så löd rubriken på DN:s huvudledare idag. Artikeln är lite förvirrad, men där finns gröna skott. Ordet “frihet” nämns flera gånger. Bara en sån sak! Huvudbudskapet tycks vara att det samhälle vi byggt upp inskränker vår frihet att välja hur vi delar vår tid mellan arbete och fritid. Det är så sant som det är sagt. DN uttrycker också besvikelse över att deras gud, John Maynard Keynes, haft fel om en grej. Nämligen att:

den ekonomiska tillväxten skulle ge oss ett överflöd av ledig tid.

DN konstaterar själva att:

Så blev det inte.

Nu tändes ett litet, litet hopp i mig att kanske, kanske, man på DN slagit på sina hjärnor och börjat, så smått, ifrågasätta Keynes? Ha! Den förhoppningen kom snabbt på skam. DN konstaterar snabbt att detta är en paradox! Keynes är ju ofelbar. Om hans förutsägelser inte stämmer råder det en paradox. Om nu DN kunde låta skygglapparna falla lite till skulle de se att paradoxer råder det minsann ingen brist på.

Nåväl, gröna skott pratade jag om. Här är ett. Ledarartikeln avslutas med:

politiken skulle också må bra av större frihetspatos.

Hon är så vacker!

Hon är så vacker!

Det kanske de har rätt i, politik vet jag väldigt lite om. Men kanske glaset är halvfullt? De kanske bara skrev fel? Kanske de menade:

Samhället skulle må bra av ett större frihetspatos i debatten.

För det skulle det sannerligen! Börja med att applicera ett frihetspatos på FRA och se vad som händer. Här har ju DN själva ett gyllene tillfälle att bidra till samhället. I stället för sitt “å ena sidan och å andra sidan” kan de odla sitt frihetspatos och sen ösa ur den rikedom de automatisk bygger upp på det sättet.

Comments on: "DN pratar om frihet? Kors!" (3)

  1. Slaget i Sverige står mellan “Frihet” och “Trygghet.” Det är mycket märkligt nog gott om Trygghetspatos i opinionsbildningen men betydligt mindre Frihetspatos. (Undantag Piratpartiet) Anledningen är att Friheten är individuell, Tryggheten är kollektiv. Ökad Frihet för landets medborgare får vi inte förrän Arroganspartierna inklusive Socialdemokraterna och till alla dessa partier knutna tjänstemän och byråkrater på riks- regional och lokal nivå helt är borta ur bilden. Men 2010 lutar nog dessvärre åt en kreativ Schlingmann/Baylan-lösning som inte bara konserverar utan förstärker nuvarande maktordning genom att på alla sätt och vis fortsätta att försvaga demokratin. S och M blir den nya alliansen för ett “Frihetstryggt” Sverige med ogenomtränglig majoritet i Riksdagen decinner framöver. Demokratin har därmed ersatts med Tyrannin.

    • Trygghetspatos. Bra beskrivning. Tyvärr stannar det inte vid det. Där finns också ett starkt patos för att idiotförklara oss medborgare. Vi tycks inte vara betrodda att själva göra val som är bra för oss.

  2. anonymous said:

    En allians mellan partier representerande sina egna inkomster, de besuttna, och en allt mera fascistisk politik riktad mot friheten är vad vi har, nu återstår bara att den görs officiell.
    Den individuella friheten har vi till dels kvar, friheten att bryta mot dessa lagar som kränker Europakonventionen, men som kollektiv har vår frihet tagits ifrån oss, vi är inte ett fritt folk, och har en ledning av landsförrädare, som försöker förslava andra folk genom krig.
    Jag instämmer med cnab, ingen frihet som folk förrän egenintresse-byråkratin är borta.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: