"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Why the many are smarter than the few

Why the many are smarter than the few

The Wisdom of Crowds av James Surowiecki. Bokens titel är en travesti på den mer cyniska “The Madness of Crowds”. Den här boken är allt annat än cynisk. Tvärtom handlar den om tillit. Boken visar på hur mycket kunskap som ligger lagrad i gruppen. Ställer man frågan på rätt sätt ger oftast gruppen ett lika bra svar som den allra mest slipade expert. Och man slipper det ibland helt omöjliga problemet att lista ut vem som är experten. Bakom ligger en mycket enkel matematisk truism: Om du har flera svar med en blandning av information och fel krymper felet och närmar sig noll ju fler svar du lägger till. Och vad har du då kvar? Just det. Information.

Om nu grupper är så smarta, varför har då grupper så dåligt rykte? Boken lär oss att tricket är att inte låta den högljudde styra gruppen, att låta varje medlem komma till tals. Gruppdynamik kan vara negativt. Det är svårt att hävda det man vet är rätt om det går på tvärs mot vad gruppen tycks vilja deklarera som sitt konsensus. Eller som det ibland uttrycks: Vi har hellre fel i grupp en är ensamma om att ha rätt. Det som är så uppfriskande med just den här boken är att den inte bara varnar för farorna, men också ser möjligheterna. Den är smockfull med tips på hur man släpper lös gruppens visdom. Läs!

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: