"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Eller: Lyssningstips – Robert A. Lawson on Economic Freedom, Mises Institute den 21 september 2009.

Jag önskar jag hade massa massa tid! Då skulle jag skriva många utdrag ur det här fördraget med professor Robert A. Lawson (mp3) och försöka kommentera det ur ett svenskt perspektiv. Nu kan jag kan bara rekommendera alla att lyssna på det. Gör det!

Robert Lawson har samlat data från världens alla hörn. Hårda data, mjuka data. 42 olika mätpunkter samlade i fem områden:

 1. Storlek på regeringen (utgifter, skatter, statliga företag, etcetera)
 2. Rättsväsende och säkerhet för äganderätt
 3. Tillgång till “sunda” pengar (Zimbabwe är sämst i klassen)
 4. Internationell frihandel (tullar, stöd till lokala aktörer, blockering av import, etcetera)
 5. Reglering av finansiella system, arbete och företagande

Varje mätpunkt förs in i spannet 0-10 och efter mangling av all information för ett land kommer det ut ett tal mellan 0 och 10. 0 står för absolut planekonomi, 10 för en helt fri marknad. Eller som Lawson uttrycker det i föredraget:

Zero is Karl Marx, ten is Adam Smith

Som de allra flesta nog kan räkna ut är BNP per capita och medelinkomster mycket högre i de länder med högt index för ekonomisk frihet.

Vad som kanske är mer förvånande för socialistiska läsare av den här bloggen (inte många, jag vet, men ändå) är att om man tittar på inkomstfördelning är det egalt om ett land är ekonomiskt fritt eller socialistiskt. Den fattigaste tiondelen har i typ alla länder, oavsett ekonomisk frihetsgrad, att disponera ungefär 2,5% av inkomsterna.

Grejen är att 2,5% av väldigt lite är mycket, mycket sämre än 2,5% av väldigt mycket. Även ett lands fattiga tjänar alltså på att landet de bor i har hög grad av ekonomisk frihet. Det här är något som ingen socialist i världen vill erkänna. Men det är alltså vad hårda fakta visar. På den här sajten finns all data att ladda ner.

Ingen socialist i världen… Alltså ingen riktig socialist. Jag tror att många socialistiska politiker vet om det här. Många av dem är ju egentligen inte socialister. Det råkar bara vara ett så himla bra sätt att göra politisk karriär. Att titta för nära på vad forskningen i området har att säga skulle helt riva deras politiska plattform. Hjälp gärna till med det!

Comments on: "Ekonomisk frihet är världens räddning" (2)

 1. “Grejen är att 2,5% av väldigt lite är mycket, mycket sämre än 2,5% av väldigt mycket. Även ett lands fattiga tjänar alltså på att landet de bor i har hög grad av ekonomisk frihet.”

  Några frågor bara.. Hur rättvis är förutsättningarna för ett land som på många sätt står utanför en förövrigt globaliserad ekonomi?

  Pengar är som alla vet makt, Hur ska vi kunna fördela resurser rättvist om makten fördelas så skevt? och om vi inte ska fördela makten/pengarna, utan istället låta den som “vinner” i den fri ekonomin bli morgondagens tyranner… vad spelar det då för roll om förlorarna slavar i nya eller gamla kläder?

  Det känns som att det skulle vara dyrare att leva i ett rikare land, således måste det ju dra av en del av differensen av att vara fattig i ett rikt land jämfört med ett fattigt. Förövrigt måste det vara mentalt mer påfrestande att leva i ett land där allt finns, bara inte till dig.

  Ser fram emot lite andra svar än jag brukar få, trevlig kväll.

 2. Du borde lyssna på föredraget jag länkade till. Där framgår att det är nominella belopp. Levnadsstandarden för de fattiga i de rikaste länderna är mycket, mycket högre än i de fattigaste länderna. Det blir ju lika många “förlorare” i alla sorters ekonomiska system som är i drift i världen idag. Klart det spelar roll om man är en fri förlorare eller en slav!

  Jag tror att förutsättningarna för ett land som stått utanför den globaliserade ekonomin förbättras om de etablerade ekonomierna slutar lägga sig i deras marknad och göda deras korrupta system. Sluta upp med sånt och ta i stället bort alla handelshinder och utvecklingen kommer starta. Rättvist? Ja, det är väl rättvist att varje land får frihet att utvecklas.

  “Hur ska vi kunna fördela resurser?” Du frågar nog fel person. Jag tycker vi ska sluta helt med att fördela. Det är ett enormt och utbrett feltänk! På en fri marknad sker transaktioner när båda parter i affären tycker att de tjänar på dem. Tyranner frodas inte i ett fritt samhälle. Det är i hårt reglerade och ofria samhällen som tyranneri frodas.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: