"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Texas Straight Talk

Ron Paul. Jag ska genast erkänna att jag har svårt att förhålla mig till honom. Hans frihetsbudskap finner en resonansbotten, inget snack. Hans konsekventa sätt att låta sin politiska gärning styras av sina övertygelser är imponerande och tyvärr nästan unikt. Men han låter sitt omdöme grumlas av sina religiösa villfarelser. Jag väljer nog att ta det onda med det goda och låta Ron Paul vara en inspirationskälla och förebild för mig själv.

Frihet som ordet används på den här bloggen betyder ju något! Om man funderar över olika skeenden i samhället och projicerar dem mot en fond av detta frihetsbegrepp kan konsekvensen bli att man blir extremt förvånad. Saker som man tar helt för givet och som är sjukt politiskt korrekta ställs plötsligt på huvudet. Men det kan också hända att man bättre förstår vissa av sina intuitiva ställningstaganden. Som att det är fel av ett land att låta sin militära makt styra över folk i andra länder. Här är ett av Ron Pauls berömda Texas Straight Talks på just det ämnet:Frihet och militär intervention

Comments on: "Texas Straight Talk" (1)

  1. Ron Paul har sina kvaliteter, verkligen… :idea:

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: