"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Äntligen. Konstnärernas inkomstgaranti slopas. Länge har vi skattebetalare tvingats avlöna ett gäng utvalda (inte av oss) konstnärer.

Regeringen tar bort den livslånga inkomstgaranti på 214 000 kronor om året som särskilt utvalda kulturarbetare kan få.

Tyvärrr fegar alliansregeringen ur och låter de som nu avnjuter denna garanti behålla den. Obegripligt.

Men det är ett steg i helt rätt riktning. Det finns fler som vi skattebetalare tvingas avlöna. Som kungahuset. Ta nu bort apanaget också!

Samma nyhet i SvD som också listar de 157 som idag äter och skor sig på vår bekostnad.

Comments on: "De flesta andra måste ju jobba" (4)

  1. Ingångna avtal borde hållas. Men där gjorde regeringen fel ifråga om de med icke tidsbestämd sjukbidrag. Därför kan man naturligtvis kritisera att de på listan http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3542677.svd
    får behålla sin inkomstgaranti. Jag är visserligen en landsortsbo och spretar inte med lillfingret i olika kulturella sammanhang, men frapperas av hur många namn på listan som ändå måste vara helt okända för de flesta! Jag tycker nog att inkomstgarantin redan nu kunde slopas för de som har fyllt 65 år och ersättas med ett pensionssystem. Det fåtal som fortfarande åtminstone är i produktiv ålder kan få har kvar inkomstgarantin tills de blir ålderspensionärer.

  2. Grejen är att de som ingick avtalet inte hade rätt att göra det. Typ om jag lovar din granne att han ska få 10% av din lön livet ut, tycker du att det avtalet bör hållas?

  3. Utvalda (inte av oss) är lite intressant. Vårt system med representativ demokrati gör det spännande. Vi har ju valt de som väljer…Och om vi inte har valt dem direkt så har vårt kollektiva beteende när det var val gjort att vi fått de “ledare” vi förtjänar.

    En mer direkt demokratiform vore spännande att införa…

    • Om staten förfogar över så lite av våra pengar som bara är möjligt blir det bättre tror jag. Det är ju för att de har för mycket av våra pengar som de plötsligt kan få för sig att ge bort dem till schackspelare och clowner. Vi ger allt för lätt upp allt för mycket av våra privata val till politiker och styrande.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: