"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Idag skriver tre “ledande” ekonomer på DN debatt ”Detta lärde vi oss av Lehman Brothers konkurs”. Sammanfattat skrev de att lärdomen var att de fick bekräftat det de alltid hävdat: Politiker och byråkrater är bättre på att sköta de finansiella systemen än marknadens aktörer.

Bäst på finanser?

Bäst på finanser?

Bland de hemska effekter av att Lehman tilläts gå omkull räknar dessa ekonomer upp att börsen backade 25%. Själv är jag ju inte ekonomiprofessor, men jag vet inte om jag kan hålla med om att det är så hemskt att aktiepriser korrigeras. Riksbankerna och regeringarna världen över har ju dessutom lyckats med sin räddningsinsats för aktiekurserna. Vi har det största halvårsrallyt på ett sekel precis bakom oss nu.

Vilka är då dessa försvarare av att skattepengar skall användas till att hålla stora finansföretag under armarna? De arbetar för den icke vinstdrivande lobbyorganisationen Institutet för finansforskning. I en faktaruta informerar DN oss om att de är finansierade av:

Stiftelsen för finansforskning – som i sin tur baserar sin verksamhet på donationer från finansföretag, banker (inklusive Riksbanken), Nasdaq OMX,

Kan vara bra att veta när deras debattartikel tar nya grepp i Kafka-ismer. Debattörerna vill verka för ett minskat risktagande skriver de. Ändå, strax efter att de konstaterat …

… många på marknaden [hade] förväntat sig att den amerikanska staten skulle rädda Lehman från konkurs. När marknaden nu insåg att institutioner av Lehmans kaliber kunde tillåtas gå under skapade detta en osäkerhet.

… drar de slutsatsen att denna osäkerhet är av ondo. Nej, banker och andra finansföretag ska naturligtvis kunna känna sig bombsäkra på att de kan ta vilka risker som helst och ändå bli räddade av skattebetalarna.

Pekoralet fortsätter i samma stil, ni kan väl läsa det själva om ni orkar. Men låt mig förstöra spänningen lite för er genom att avslöja att de fortsätter hävda att de alltid haft rätt om att regleringar är “da shit”. De avslutar med att säga något riktigt sant (eller “A true fact”, som de säger i Washington).

Dåliga regler är ofta sämre än inga regler alls.

Jag misstänker att anledningen till att de sparkar in just den vidöppna dörren är för att den insikten är helt ny för dem. En strimma av hopp där kanske? Tyvärr går det nog inte att få herrarna ur villfarelsen att det finns en massa bra regler som vi bara inte hittat än.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: