"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Financial Times uppmärksammar det sjuka faktum att copyright tillåts vara i vägen för att göra kunskap tillgänglig.

Copyright suger

Copyright suger

Internet har fullkomligt revolutionerat forskningen. Idag byggs nya upptäckter mycket lättare på nästan lika nya resultat. Det är också extremt värdefullt för mänskligheten att även gammal forskning och kultur är lättillgänglig. Google försöker bidra genom att enorm digitaliseringsprojekt där en fantastisk massa böcker skall göras sökbara och läsbara på nätet. Om det nu inte vore för copyright-lagar. De riskerar att strypa hela projektet och andra liknande satsningar. Det är dessutom lagar som ständigt stramas åt. Nu senast rönte Disney framgångar med vad som i folkmun kallas The Mickey Mouse Act.

När ska idiotin få ett stopp? Är det återigen Piratpartiet vi har att hoppas på här i Sverige? I USA finns det i alla fall ett Liberterianskt parti. Det tycks behövas en sådan rörelse även i Europa.

Comments on: "Copyright – det svarta hålet" (2)

  1. “Copyrights”, upphovsrätt, affärsmodeller för artister av olika slag. Oerhört spännande ämnen!

    Var kan man föra en seriös och konstruktiv diskussion om det?

    • Immateriell äganderätt har alltför många negativa konsekvenser. Som att konskap låses in. Som att affärsmodellerna skyddas genom att vi övervakas och hotas med stränga straff och höga böter för “brott” som inte har ett offer. “Brott” som vi kanske inte ens begått. Det behöver bara “bevisas” att infrastruktur i vår ägo varit inblandad i brottet. Black Internet är ett exempel. The Pirate Bay ett annat. Och det finns privatpersoner som råkat enormt illa ut.

      Själv tycker jag det är konstruktivt att föreslå att immateriell äganderätt avskaffas. Ja, affärsmodeller som förutsätter upphovsrätt rasar då, men jag tycker inte man ska vara för fäst vid sina affärsmodeller ändå. Det återstår alltid oändligt många sätt att dra slipstenen på.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: