"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Var är paradoxen?

På SvD Brännpunkt idag om att kommuner som får mycket pengar slösar mer än de som får mindre:

Regeringen och oppositionen tävlar nu om att vilja öka anslagen till kommuner och landsting. Syftet sägs vara att trygga välfärdens kärna av vård, skola och omsorg.

En rapport som Svenskt Näringsliv släpper idag visar dock att utfallet paradoxalt nog riskerar att bli det rakt motsatta.

Paradox? Knappast.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: