"There is no ruler who can compare in virtue with a condition of non-rule" -Pau Ching-yen

Ifrågasätt inte Obama!

Dagens Nyheter fortsätter att betrakta Obama som ofelbar. Det är helt otänkbart att hans lösning på USAs sjukvårdsproblem är fel. Nej, nej. Obama har ett kommunikationsproblem:

Frågan är om han förmår förklara ett komplicerat reformbehov samtidigt som en skränande mobb gör allt för att överrösta budskapet.

Ja, och självklart är de som inte håller med en “skränande mobb”.

Se artikeln Extrem hävda att Obamacare är socialism för mer om den ofelbare.

Comments on: "Ifrågasätt inte Obama!" (2)

  1. USA har ju problem med sitt sjukförsäkringsystem. Det kostar miljarder i onödan för hela samhället. Det finns starka lobbygrupper i USA som givetvis gjort sig en hacka på detta: försäkringsbolag i oheliga allianser med sjukvårdsföretag etc.
    Ingen inom den amerikanska politiken på någon sida tycker det är bra idag, men politik handlar lika mycket om makt som om rationell reform. Obama har tagit sig an uppgiften vilket är mer än man kan säga om någon annan amerikansk politiker. bush om någon satt ju på sina händer i två presidentperioder.

    Det andra är det tonläge och den bitvis våldsamma taktik som används för att stoppa reformen. Skall detta accepteras? Man behöver inte gilla Obama för att kunna ifrågasätta detta.
    Resultatet av denna strategi är ju just att amerikanska folket inte kan bedöma om detta är rätt för dem.

  2. Jag märker att du gått på Obamas nya taktik att hävda att reformen inte handlar om skjukvårdssystemet utan om sjukförsäkringssystemet. Men så är det alltså inte. Allmän sjukförsäkring är bara en yttepyttig del av reformförslaget. Obama tänker stort! För honom finns ingen gräns för hur mycket staten kan hjälpa till med.

    Angående taktiken hos motståndarna: När samma taktik användes av Obamas nuvarande supportrar i motståndet mot irak var det “democracy in action”. Nu är det plötsligt oamerikansk.

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: